Over Gynaecologica

Let op: Sinds 2020 wordt gekeken hoe Gynaecologica een nieuwe invulling kan krijgen. Ter voorbereiding hierop is er al geruime tijd geen content geplaatst, behoudens reacties op de jaarlijkse actie #genoeggezwegen van 'De Geboortebeweging'.

Gynaecologica is begin 2012 opgericht met als doel om enerzijds nieuws, actualiteiten en informatie op het gebied van gynaecologie en obstetrie te delen met geïnteresseerden, anderzijds te voorzien in onderwijsmateriaal. Daarnaast is er ruimte voor overige zaken, waarbij gedacht kan worden aan recensies, columns en (opmerkelijke) nieuwsberichten. Hierbij ligt de focus op optimaal gebruik maken van online services.

Omdat de gynaecologie vele subspecialismen kent probeert Gynaecologica ook vele specialisten te betrekken bij de totstandkoming van items. Alle items die op de site geplaatst worden, zijn door (of onder supervisie van) personen geplaatst die werkzaam zijn binnen de gynaecologie. Dit houdt in dat een zeker wetenschappelijk niveau gewaarborgd blijft en enige voorkennis bij de bezoeker verondersteld kan en mag worden. Social media worden wel gebruikt, maar enkel ter verspreiding van content. Ervaring leert dat op social media vaak discussies ontstaan, waarvan wij vinden dat deze niet online plaats moeten vinden.

Gezien het open karakter van de site is alle informatie ten aller tijde beschikbaar voor iedereen. Echter, het is geenszins de bedoeling dat items van Gynaecologica.nl zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd of gebruikt voor andere doeleinden. Wanneer u zoekende bent naar medische hulp is het advies de daarvoor geëigende paden te bewandelen, te weten uw eigen huisarts of medisch specialist.

Dank voor uw interesse,

Gynaecologica