donderdag 21 juni 2018

Minder keizersnedes in Amphia

Het aantal keizersnedes in het Amphia Ziekenhuis in Breda is vorig jaar flink gedaald. Normaal gesproken ligt dat aantal rond de 700 per jaar, maar in 2017 waren dat er 95 minder. De daling wordt toegeschreven aan de nieuwe werkwijze rond de geboortezorg in de regio Breda. Sinds 2016 wordt er door gynaecologen, kinderartsen, verloskundigen en kraamverzorgers samengewerkt in één organisatie, Annature geheten.

Door die samenwerking hebben de verschillende disciplines inzage in elkaars dossiers en wordt er veel vaker overlegd. ,,Wij denken dat die samenwerking er voor gezorgd heeft dat de begeleiding van zwangere vrouwen is verbeterd en daardoor het aantal natuurlijke bevallingen is toegenomen’’, zegt Monique Klerkx, verloskundige in Oosterhout en directeur zorg/verloskunde bij Annature.

Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid was woensdagochtend op werkbezoek bij het Amphia om te praten over de nieuwe werkwijze rond de geboortezorg. In Nederland zijn er zes regio’s waar de verschillende disciplines rond zwangerschap en geboorte inmiddels nauw samenwerken. Behalve de regio Breda, gebeurt dat ook in Roosendaal en Bergen op Zoom.

Bron: BN de Stem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten