zaterdag 18 november 2017

Barende vrouw vaak geweigerd in ziekenhuis

Vrouwen die naar het ziekenhuis moeten voor een bevalling, kunnen daar vaak niet terecht. Ook als sprake is van een medische situatie worden ze daar geweigerd vanwege ruimtegebrek en en personeelstekort. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Dat blijkt uit een enquĂȘte onder 1200 verloskundigen van beroepsvereniging KNOV en onderzoeksprogramma De Monitor. Driekwart van hen is afgelopen jaar wel eens afgewezen toen ze zich met een barende vrouw bij een ziekenhuis meldden. Het gaat om vrouwen die om medische redenen of op eigen verzoek niet thuis bevallen.

De problemen zijn het meest nijpend in de regio’s Rotterdam en Amsterdam. Verloskundigen moeten vaak op zoek naar een ander ziekenhuis. ,,Zes ziekenhuizen bellen is geen uitzondering meer’’, geeft een van de ondervraagden aan.

Een kwart van de verloskundigen spreekt van ‘gevaarlijke situaties’. Een vrouw met een dreigende vroeggeboorte moest met spoed naar het ziekenhuis. Ze werd in vier ziekenhuizen geweigerd, voor ze in een regioziekenhuis terecht kon.

,,In kritieke situaties, zoals bij vroeggeboorte of bij complicaties, moet een vrouw zo snel mogelijk geholpen worden in een ziekenhuis’’, zegt woordvoerster Lieke Montagne van de KNOV. ,,Zeker als een woonsituatie onveilig is.’’

Volgens de KNOV neemt de druk toe door overvolle verloskunde-afdelingen, een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen en sluiting van ziekenhuislocaties in sommige regio's. Montagne: ,,De reistijd wordt langer en de keuzevrijheid wordt beperkt. Dat zorgt voor stress bij de vrouw. De tijd die een verloskundige besteedt aan het vinden van een ziekenhuis, kan ze niet besteden aan de zorg.’’

In de uitzending van het programma zondagavond, erkennen ziekenhuizen het probleem. Het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam gaf dit jaar tot nu toe 275 keer een ‘volmelding’. ,,Dat heeft te maken met sterke pieken in aanbod, toename in zorgzwaarte en krapte op de arbeidsmarkt’’, zegt een woordvoerster.

De KNOV wil onnodige verwijzingen naar ziekenhuizen, voor pijnbehandelingen en inleiding, terugdringen. Ook wil de organisatie personeel in het ziekenhuis ontlasten, door verloskundigen zelf een bevalling af te laten maken. Minister Bruno Bruins roept verloskundigen op calamiteiten te melden bij de inspectie.

Bron: AD.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten