dinsdag 12 september 2017

NIPT voorlopig niet vergoed

De vraag of alle zwangere vrouwen een NIP-test vergoed kunnen krijgen, zal moeten worden beantwoord door een nieuwe regering. De Tweede Kamer probeerde deze dinsdag tevergeefs een standpunt van het demissionaire kabinet af te dwingen. De Tweede Kamerfracties van de PvdA en SP hadden per motie aan het demissionaire kabinet gevraagd om de NIP-test (niet-invasieve prenatale test) te blijven vergoeden voor alle vrouwen, via het basispakket of via een subsidieregeling.

Schippers stelde dit jaar via een subsidieregeling 28 miljoen euro beschikbaar, waarmee umc’s sinds april een NIP-test goedkoper kunnen aanbieden aan alle zwangeren die daarom vragen, dus niet alleen op medische indicatie. De minister vroeg het Zorginstituut Nederland daarnaast om advies over de vraag of de NIP-test standaard verzekerd zou moeten worden als eerste prenatale screening.

Het Zorginstituut Nederland liet in een eind vorige maand naar de Tweede Kamer gestuurd adviesrapport aan de minister weten dat het geen voorstander is van opname in het basispakket. Volgens het instituut is het alleen passend om te vergoeden bij medische indicaties. Standaard aanbieden van deze screening zonder dat er daadwerkelijk (al) sprake is van een individuele zorgvraag, valt volgens het instituut buiten de reikwijdte van de Zorgverzekeringswet.

Schippers wilde vervolgens geen beslissing nemen over wel of niet in het basispakket opnemen, omdat zij vindt dat dit geen zaak is voor het demissionaire kabinet. De PvdA en de SP wilden echter niet wachten op een nieuwe regering. Na hoofdelijke stemming over hun motie bleek dat een flink deel van de Kamer zich achter hun standpunt schaart (65 zetels), maar dat 83 van de 148 aanwezige Kamerleden niets zien in een blijvende vergoeding van NIP-testen via verzekering of subsidie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten