vrijdag 9 juni 2017

AMC-hoogleraar pleit voor vijf echo’s tijdens zwangerschap

Iedere zwangere vrouw zou vijf echo’s moeten krijgen om afwijkingen bij het ongeboren kind tijdig op te sporen en sterfte rondom de zwangerschap te voorkomen. Hiervoor pleit prof. dr. Eva Pajkrt in haar oratie ter gelegenheid van haar benoeming tot hoogleraar Verloskunde. “Met vijf echo’s kunnen we aangeboren afwijkingen beter opsporen en sneller maatregelen nemen wanneer een vroeggeboorte of groeiachterstand dreigt”. Vroeggeboorte en groeivertraging veroorzaken samen 75% van de sterfte van baby’s rondom de bevalling.

Op dit moment krijgen gezonde zwangere vrouwen twee echo’s vergoed door de zorgverzekeraar: de zogenaamde termijnecho rond 10 weken om de duur van de zwangerschap vast te stellen en een 20-weken echo om orgaanafwijkingen op te sporen. Daarna krijgen gezonde vrouwen in Nederland geen echo meer en wordt het welzijn van het ongeboren kind alleen indirect bewaakt, tijdens de controle van de zwangere vrouw. Daardoor missen we veel te vaak signalen van dreigende vroeggeboorte en afwijkingen, betoogt Pajkrt in haar rede.

Volgens de AMC-hoogleraar zijn drie extra echo’s noodzakelijk. Een 13-weken echo om grote structurele afwijking vroegtijdig op te sporen, en twee echo’s rond 28 en 34 weken zwangerschap om groeivertraging uit te sluiten. Daarnaast pleit Pajkrt voor een standaard baarmoedermondmeting bij de 20-weken echo, om zo de kans op spontane vroeggeboorte te bepalen.

Met de invoer van de vijf echo’s wordt meteen een toenemende wildgroei van ‘tussendoor- echo’s’ weggenomen. Nu komt het regelmatig voor dat een vrouw to?ch een extra echo krijgt, bijvoorbeeld bij een bloeding of als de moeder ongerust is. Met het instellen van de vijf echo-momenten wordt dit gestructureerd aangepakt. De kosten van de uitbreiding naar vijf echo’s zijn laag, aldus Pajkrt. Het gaat dan om nog geen 200 euro per zwangere vrouw.

Pajkrt acht het aannemelijk dat de echo’s bijna kostenneutraal kunnen worden toegevoegd aan het standaard verzekeringspakket doordat de ‘tussendoor-echo’s’ niet meer nodig zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten