donderdag 23 februari 2017

Thuisbevalling uit de gratie

De thuisbevalling wordt steeds zeldzamer. Volgens de meest recente cijfers van Perined krijgt nog slechts 13 procent van de moeders thuis een kindje. Tien jaar geleden was dat nog 23 procent. De meest recente cijfers, over 2015, zijn opvallend omdat Nederland lange tijd in internationaal opzicht het thuisbevallingsland bij uitstek was. In de jaren negentig schommelde het percentage thuisbevallingen nog rond de 35.

De afnemende populariteit valt volgens de NVOG, de koepel van gynaecologen, onder andere te verklaren uit de toenemende vraag naar pijnstilling. Voorzitter Jan van Lith: ,,Omdat die thuis niet toegediend kan worden, kiezen vrouwen vaker voor ziekenhuis of geboortecentrum.'' Vrouwen kiezen volgens hem ook minder vaak voor de thuisbevalling, omdat ze 'eerlijker' worden geïnformeerd. ,,Vroeger was de thuisbevalling het uitgangspunt. Nu krijgen vrouwen ook te horen dat het niet áltijd de goede keuze is. Dat de helft van de vrouwen uiteindelijk tóch in het ziekenhuis eindigt, bijvoorbeeld.''

De KNOV, de vereniging van verloskundigen, meent juist dat er veel desinformatie is. Voorzitter Mieke Beentjes: ,,Er is rond 2010 een heftig debat gevoerd over de babysterfte en daar is onterecht een link gelegd met de thuisbevalling. Dat ijlt nog steeds na.''

Beentjes ziet een 'zelfversterkend effect' in de daling van het aantal thuisbevallingen. ,,Vrouwen laten zich ook leiden door wat hun omgeving kiest en als anderen er minder vaak voor kiezen, doen zij dat ook minder." Ze hoopt dat het cijfer de komende jaren stabiliseert. ,,Het wordt tijd dat de thuisbevalling uit het verdomhoekje komt. Want als het veilig kan en de vrouw het wil, blijft thuis een prachtige plek." De cijfers over 2016 worden pas eind dit jaar bekend gemaakt.

De NVOG, die de laatste jaren vaak kanttekeningen bij de thuisbevalling heeft geplaatst, vindt ook dat het 'een van de opties' moet blijven.

Bron: AD.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten