vrijdag 23 december 2016

Hoogwaardige geboortezorg in Rotterdam-Zuid

Op 21 december tekenden de zorgpartners van Verloskundig Samenwerkingsverband Rotterdam-Zuid (VSV Rotterdam-Zuid) een ‘meerjarenprestatie-inkoopcontract’ met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Nog nooit tekenden zoveel verschillende zorg-partners een dergelijk contract binnen één VSV. In het contract staan afspraken over zorguitkomsten en de ambities van het VSV. Het gaat onder andere om te leveren kwaliteit, klanttevredenheid, een gezamenlijke intakebespreking met alle keten-partners, een integraal huisbezoek en het bieden van doelmatige zorg.

Om hun klanten te verzekeren van hoogwaardige zorg, ondersteunt Zilveren Kruis zorgverleners die met hun keten aantoonbare kwaliteit van zorg leveren. Het VSV Rotterdam-Zuid doet mee aan de ‘pilot prestatie-inkoop geboortezorg’ van Zilveren Kruis. Centraal bij deze prestatie-inkoop staat dat zorgverleners zelf de kwaliteit van hun zorg definiëren en daarover afspraken maken met Zilveren Kruis. Zij registreren en meten daarbij die zaken (indicatoren) die zij belangrijk vinden, met het doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Met het prestatiecontract geeft de verzekeraar maximale ruimte aan het VSV om hun deskundigheid in te zetten.

Het vierjarige contract is uniek in Nederland, waardoor het VSV Rotterdam-Zuid behoort tot de koplopers. Het VSV hoopt met het contract een basis te leggen voor de verdere ontwikkeling van volledige geboortezorg in Rotterdam-Zuid. Leonoor van Eerden, gynaecoloog in het Maasstad Ziekenhuis: "Door deelname aan deze pilot hebben we met elkaar kunnen nadenken over de gewenste inhoud van de geboortezorg, zonder afgeleid te worden door financiën. Met respect voor ieders inbreng en expertise ligt er een prachtig plan op tafel met concrete afspraken over hoge kwaliteit van zorg voor alle zwangeren in de regio Rotterdam Zuid. Van preconceptie tot en met kraamzorg”. 

Lineke van den Berg, verloskundige: “De verloskundig zorgverleners op Rotterdam-Zuid slaan de handen ineen. In dit project wordt ieders expertise ingezet en gerespecteerd, waardoor we samen een ontwikkelingsslag maken. De zwangere staat in die samenwerking centraal en zodoende wordt de regionale kwaliteit van zorg verbeterd.” 

Henriëtte van Wezel, bestuurder Kraamzorg de Eilanden:“Intensieve samenwerking ging vooraf aan dit moment. Tijd die we nodig hadden om elkaar nader te leren kennen. Nu kunnen we met elkaar echt aan de slag. Om de geboortezorg te realiseren voor het jonge gezin en hen hierbij gezamenlijk de beste start te geven!”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten