donderdag 8 september 2016

Test met TeleCTG: real-time monitoring

Máxima Medisch Centrum, verloskundigenpraktijken 040verloskunde en PUUR verloskunde en Nemo Healthcare testen op dit moment een nieuwe vorm van zwangerschapsbewaking: het teleCTG. Met het teleCTG kan een zwangerschap op afstand bewaakt worden in een verloskundigenpraktijk of bij de zwangere thuis terwijl de gynaecoloog real-time meekijkt. De aanstaande moeder hoeft zo voor de (soms dagelijkse) controle niet naar de polikliniek of te worden opgenomen in het ziekenhuis.

Het maken van een (dagelijkse) CTG gebeurt op dit moment nog voornamelijk in het ziekenhuis. Met de nieuwe teleCTG-apparatuur kan dit in de verloskundepraktijk of bij de zwangere thuis gedaan worden. “Dit kan vanaf de 24ste week van de zwangerschap” zegt Pieter van Runnard Heimel, gynaecoloog in het Máxima Medisch Centrum. “En in ons systeem kan, in tegenstelling tot andere initiatieven op dit gebied, de gynaecoloog direct op afstand meekijken. Op deze manier kan er bij eventuele afwijkingen eerder gereageerd worden en kunnen er sneller acties ondernomen worden. Is het CTG geruststellend, dan is verwijzing naar het ziekenhuis niet nodig.”

Het CTG wordt gemaakt door middel van een pleister op de buik van de zwangere vrouw. De pleister werkt op een vergelijkbare manier als de plakelektroden die gebruikt worden wanneer er bij een volwassene een hartfilmpje (ECG) gemaakt wordt. De pleister is gekoppeld aan apparatuur die de hartslag van de baby en tegelijkertijd ook de eventuele weeënactiviteit registreert. Deze gegevens worden draadloos verzonden naar een centrale database. De verloskundige en gynaecoloog kunnen deze gegevens real-time bekijken en een diagnose stellen.

Op dit moment wordt het gebruik van het teleCTG getest door de verloskundigen van de verloskundigen-praktijken 040verloskunde en PUUR. Dit betreft uiteraard de apparatuur zelf, maar zeker ook zo belangrijk: welke stappen moet iedere partij in de zorgketen nemen om tot een optimaal resultaat te komen. De apparatuur wordt in de pilot alleen bij vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap getest. Het gaat hierbij niet om het beoordelen van de signalen, maar er wordt gekeken of de signalen technisch aankomen. Daarnaast worden ook de ervaringen van de zwangere vrouwen en verloskundigen in het onderzoek meegenomen.

De testfase is op kleine schaal gestart en na een positieve evaluatie zullen er meerdere verloskundigenpraktijken bij het onderzoek betrokken worden. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Verloskundig Consortium Zuid-Oost Brabant in het kader van de ‘Klein maar Fijn’ kortdurende onderzoeksprojecten.

Nicole Manders, praktijkmanager en verloskundige bij 040verloskunde: “Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat het niet meer nodig is dat zwangere vrouwen waarbij een CTG moet worden gemaakt, naar het ziekenhuis moeten voor (regelmatige) controles of zelfs moeten worden opgenomen. Door inzet van deze nieuwe technologie kunnen verloskundigen en gynaecologen intensiever samenwerken en de zorg zo dicht mogelijk in de eigen omgeving van de zwangere aanbieden. Een win-win voor de zwangere en de kwaliteit van de zorg. Wij werken hier als praktijk graag aan mee, omdat dit volledig past binnen onze visie van innoveren en vooroplopen in nieuwe ontwikkelingen!”

Foto: Claudia Broekhoff Fotografisch

Geen opmerkingen:

Een reactie posten