vrijdag 15 april 2016

KNOV zegt per direct het vertrouwen op in het CPZ-bestuur

De KNOV trekt zich terug uit het College Perinatale Zorg (CPZ). na uitspraken van CPZ-voorzitter Chiel Bos. De KNOV stemde recentelijk tegen de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Het pijnpunt was het KNOV-bezwaar tegen gezamenlijke risicoselectie. In Medisch Contact zei Bos onder meer: 'De KNOV wil gewoon niet veranderen, wil per se dat verloskundigen die risicoselectie alleen blijven doen. Nou, dat is nou net wat er niet goed ging de afgelopen twintig jaar, dat moet juist anders.'

In Zorgvisie herhaalde Bos dergelijke uitspraken en voegde daaraan toe dat financiële prikkels een rol speelden bij het besluit van de verloskundigen om tegen de zorgstandaard te stemmen. De uitspraken in Medisch Contact en Zorgvisie zijn voor de verloskundigen de druppel. Zij voelen zich binnen het CPZ al langer niet gehoord, en zeggen nu per direct het vertrouwen in het CPZ-bestuur op en distantiëren zich van de organisatie.

Het CPZ is een landelijk college waarin alle veldpartijen die te maken hebben met de perinatale zorg in Nederland samenwerken. Op 1 september 2011 zijn zij van start gegaan en heeft als opdracht de babysterfte in Nederland te verminderen. Met de installatie van het CPZ wordt uitvoering gegeven aan het rapport 'Een Goed Begin' van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte dat begin 2010 verscheen.

De KNOV heeft een actieve rol gespeeld in het ondersteunen van de samenwerking in de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s). Zorgverleners zijn pro-actiever gaan samenwerken en moeder en kind zijn meer centraal gesteld. Daarnaast is preventie in combinatie met meer aandacht voor kwetsbare zwangeren een speerpunt. Dat de babysterfte nu op conto wordt gezet van de verloskundigen doet geen recht aan de verbeteringen die tot op heden binnen de VSV’s zijn behaald.

Wat de gevolgen voor verloskundigen zijn door het terugtrekken van de KNOV uit het CPZ, is op dit moment niet duidelijk. De KNOV wil wel in gesprek blijven met partners in de geboortezorg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten