dinsdag 2 februari 2016

Zikavirus en zwangerschap

Sinds mei 2015 is er een zikavirusuitbraak in Brazilië. Deze uitbraak verspreidt zich over Zuid- en Midden-Amerika. De WHO spreekt over een 'medische noodsituatie van internationale zorg', waarmee het belang van onderzoek naar en bestrijding van het zikavirus extra onderstreept wordt. Er zijn aanwijzingen dat een infectie met het zikavirus tijdens de zwangerschap mogelijk schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Voor zwangeren geldt daarom een reisadvies.
 
Het virus kan via de placenta worden overgedragen van moeder naar kind. Er zijn epidemiologische en virologische aanwijzingen voor een verband tussen zikavirusinfectie (waarschijnlijk vooral in het eerste trimester) en aangeboren hersenafwijkingen zoals microcefalie (afwijking van het centrale zenuwstelsel waarbij de schedelomvang te klein is). Of deze afwijkingen daadwerkelijk door het zikavirus worden veroorzaakt wordt op dit moment onderzocht. Naast de risico’s voor het ongeboren kind, hebben zwangeren mogelijk een groter risico op een ernstig beloop van de infectie.

Het zikavirus komt voor in tropische gebieden. Daarom wordt zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden geadviseerd om, uit voorzorg, met een arts de noodzaak van een reis naar gebieden waar veel zikavirus voorkomt te overleggen en uitstel te overwegen. Ben je als zwangere in de tropen, neem dan altijd – overdag en ’s nachts – zorgvuldig strikte maatregelen om muggenbeten te voorkomen. Draag bedekkende kleding, smeer onbedekte huid in met een muggenwerend middel dat DEET bevat (tot 30%) en slaap onder een klamboe of in een muggenvrije ruimte. 

Zwangere vrouwen kunnen voorafgaand aan hun reis informatie inwinnen bij de reizigersadviesering van de GGD in hun regio of contact opnemen met een arts, verloskundige of gynaecoloog. 

Meld eventuele reizen naar gebieden waar het zikavirus voorkomt tijdens controles bij een verloskundig zorgverlener, gynaecoloog of andere behandelend arts. Zeker als binnen twee weken na terugkeer klachten optreden die passen bij een infectie door dengue- (knokkelkoorts), chikungunya- of zikavirus.

Bron: RIVM

Geen opmerkingen:

Een reactie posten