woensdag 24 juni 2015

Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker niet in geding

Vandaag, 23 juni, heeft minister Schippers (VWS) de Kamer geïnformeerd over de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Dit naar aanleiding van recente publicaties in NRC over vermeende belangenverstrengeling van prof. Meijer bij dit onderzoek. De minister concludeert dat het vernieuwde bevolkingsonderzoek gewoon door moet gaan omdat dit meer gezondheidswinst oplevert en minder belastend is voor vrouwen dan het huidige onderzoek. De minister stelt met nadruk dat de wetenschappelijke onderbouwing van het vernieuwde onderzoek niet in het geding is (geweest).

Deze conclusie trekt zij op basis van advies van de Gezondheidsraad. Ook heeft Schippers de Gezondheidsraad gevraagd naar de rol van prof. Meijer als adviseur van de Commissie baarmoederhalskanker van deze raad. De Gezondheidsraad neemt het zeer serieus dat prof. Meijer de raad onvolledig heeft geïnformeerd over zijn nevenwerk als adviseur (zonder stemrecht en zonder medezeggenschap over de inhoud). Inmiddels heeft prof. Meijer zijn lidmaatschap van de Gezondheidsraad beeindigd.

Minister Schippers staat achter de door VUmc gekozen aanpak met betrekking tot de vermeende belangenverstrengeling: VUmc doet onderzoek naar de nevenwerkzaamheden van prof. Meijer en kijkt daarnaast of er een mogelijk conflict of interest is in wetenschappelijke publicaties van prof. Meijer.

Bron: VUmc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten