woensdag 3 juni 2015

Risico antipsychotica bij zwangere minimaal

Het gebruik van antipsychotica tijdens de zwangerschap leidt niet tot zwangerschapsdiabetes, zwangerschapshypertensie of veneuze trombo-embolie. Dit schrijft Vigod et al. in BMJ. In het onderzoek werden 1021 zwangeren die tijdens de zwangerschap nieuwe antipsychotica gebruikten –zoals quetiapine, olanzapine en risperidon– vergeleken met 1021 zwangeren die deze antipsychotica niet gebruikten. De vrouwen werden één op één gekoppeld aan vergelijkbare vrouwen wat betreft leeftijd, inkomen, mentale gezondheid en het gebruik van zorgvoorzieningen.

De onderzoekers vonden geen significante verschillen in het risico op het ontwikkelen van zwangerschapsdiabetes (relatief risico 1,10; BI95 0,77-1,57), zwangerschapshypertensie (1,12; 0,70-1,78) of veneuze trombo-embolie (0,95; 0,40-2,27). Ook zagen ze geen significante verschillen in het risico op een vroeggeboorte (0,99; 0,78-1,26) of een extreem laag of hoog geboortegewicht van het kindje (1,21; 0,81-1,82 en 1,26; 0,69-2,29). Vrouwen die antipsychotica gebruikten tijdens de zwangerschap hadden wel meer kans op een kunstmatige opwekking van de bevalling, vergeleken met vrouwen die geen antipsychotica gebruikten tijdens de zwangerschap (1,23; 1,03-1,48).

De onderzoekers geven aan dat de resultaten geruststellend zijn voor zwangeren die antipsychotica nodig hebben, wanneer wordt gekeken naar de kortetermijneffecten bij vrouw en kind. Toch is het belangrijk om de zwangere en haar kind goed in de gaten te houden. Onderzoek naar de langetermijneffecten bij kinderen is nodig om een volledig beeld te krijgen van het effect van antipsychoticablootstelling in de baarmoeder.

Artikel: BMJ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten