dinsdag 9 juni 2015

NIPT voor vroege detectie maligniteiten

Met behulp van de NIPT kunnen ook pre-symptomatische tumoren bij een zwangere vrouw ontdekt worden. Dit rapporteert Frédéric Amant in JAMA Oncology. Door niet alleen naar de trisomieën 21, 18 en 13 te kijken, maar ook uitgebreider DNA-onderzoek te verrichten in het NIPT-materiaal werden onontdekte maligniteiten gevonden. Deze bevindingen suggereren dat de NIPT ook bruikbaar is als nauwkeurige test om maligniteiten in een vroeg stadium te ontdekken bij zwangeren.

Amant stelde een grote dataset samen van bekende tumorprofielen en vergeleek deze met het DNA van vierduizend vrouwen die de NIPT ondergingen. Bij drie NIPT-samples werd een afwijking gevonden die paste binnen een tumorprofiel. Deze drie vrouwen kregen een aanvullende MRI-scan en bij alle drie werd een tumor gevonden, te weten een ovariumcarcinoom, folliculair lymfoom en een hodgkinlymfoom. DNA-onderzoek van later verkregen tumorweefsel liet dezelfde afwijkingen zien als de afwijkingen gevonden met de NIPT.

Gezien het algemeen vóórkomen van maligniteiten in de populatie van 1 op 1.000-2.000 persoonsjaren bij 20- tot 40-jarige vrouwen, is deze incidentie niet verwonderlijk. Dit suggereert dat de NIPT een sensitieve methode is om tumoren met chromosomale afwijkingen te vinden. Met een kleine aanpassing kunnen, volgens Amant, afwijkingen geïdentificeerd worden als zijnde passend bij een maligniteit in plaats van, ten onrechte, als afwijking van het foetaal DNA.

Amant laat zien dat DNA-onderzoek in celvrij plasma, zoals gebruikt bij de NIPT, voor meer doeleinden kan worden gebruikt dan enkel voor het opsporen van foetale afwijkingen. Mogelijk kan deze methode in de toekomst zelfs bij niet-zwangeren worden toegepast.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten