woensdag 27 mei 2015

Kwart zwangeren heeft geen optimale prenatale zorg

Een kwart van de zwangere vrouwen start niet op tijd met prenatale zorg of krijgt minder consulten dan de richtlijnen voorschrijven in de eerstelijns verloskundigepraktijk. Dit geldt vooral voor vrouwen uit niet-westerse landen, werkloze vrouwen, vrouwen met chronische ziekten of handicaps en vrouwen die geen foliumzuur slikten. Dit blijkt uit onderzoek van Esther Feijen-de Jong van het UMCG en de afdeling Midwifery Science van het VUmc (EMGO+ instituut). Zij promoveert vandaag aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In haar onderzoek ging Esther Feijen-de Jong het prenataal zorggebruik na van zwangere vrouwen. Zij volgde 3070 vrouwen die hun zorgtraject startten bij de eerstelijns verloskundige. Uit haar onderzoek blijkt dat bijna een kwart van deze vrouwen (24.7%) te weinig gebruik maakt van de mogelijke prenatale zorg die de verloskundige kan bieden. 

De studie van Feijen-de Jong laat verder zien dat eveneens een kwart van de vrouwen tijdens de zwangerschap werd verwezen naar tweedelijns zorg. In deze groep vrouwen bleek vaker sprake te zijn van ontoereikend prenataal zorggebruik als zij een chronische ziekte of handicap hadden en als ze geen foliumzuur slikten. Volgens Feijen-de Jong kunnen deze factoren de basis vormen van specifieke interventies om juist deze groepen vrouwen eerder en vaker gebruik te laten maken van prenatale zorg.

Feijen-de Jong ging ook na in hoeverre zwangere vrouwen gebruik maken van hun huisarts. Hieruit bleek dat zwangere vrouwen gemiddeld 3,6 keer contact hadden met de huisarts (telefonisch, huisbezoek, consult in de praktijk), niet-zwangeren in hetzelfde tijdsbestek 2,2 keer. De huisarts schreef bij hen minder geneesmiddelen voor dan bij niet-zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen werden door huisartsen het meest verwezen naar verloskundige zorgverleners en niet-zwangeren naar de fysiotherapeut. 

De huisarts blijkt een belangrijke zorgverlener te zijn voor zwangere vrouwen. Feijen-de Jong pleit er dan ook voor om de rol van huisartsen in de verloskundige keten te versterken. Zij adviseert om de zorg in de eerstelijn te coördineren om te voorkomen dat er informatie over een zwangere verdwijnt en om te zorgen dat er niet meer interventies worden ingezet dan medisch noodzakelijk is. Feijen-de Jong: “Voorbeelden om de samenwerking tussen verloskundigen en huisartsen te verbeteren kunnen liggen in gezamenlijke huisvesting, gezamenlijke richtlijnen en een gezamenlijke digitale omgeving”.

Drs. E.I. Feijen – de Jong (Kampen, 1972) is verloskundige en studeerde gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Zij verrichtte haar onderzoek binnen het onderzoeksinstituut SHARE van het UMCG. De titel van haar proefschrift is: ‘On the use and determinants of prenatal health care services by pregnant women’. Zij werkte tijdens haar onderzoek bij Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG), en blijft daar na haar promotie werken als docent en senior onderzoeker.

Bron: UMCG

Geen opmerkingen:

Een reactie posten