woensdag 6 mei 2015

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker?

Volgend jaar zal het huidige bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker veranderen. Het uit-strijkje dat gemaakt wordt bij de huisarts zal getest worden op de aanwezigheid van het Humaan Papillomavirus (HPV) in plaats van op de aan-wezigheid van afwijkende cellen. Deze HPV-test is gevoeliger voor afwijkingen aan de baarmoedermond dan het huidige cytologische onderzoek. Hierdoor is eerder duidelijk of vrouwen risico lopen op het krijgen van baarmoederhalskanker. Het VUmc doet mee aan het onderzoek naar deze nieuwe methode.

In de regio's Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Nijmegen is half april de IMPROVE-studie van start gegaan. Bij de IMPROVE-studie wordt de gevoeligheid van de HPV-test op een baarmoederhalsuitstrijkje (bestaande methode) vergeleken met de gevoeligheid van de HPV-test op het door de vrouw zelf afgenomen materiaal (nieuwe methode).

Indien de gevoeligheid van de HPV-test op het zelf afgenomen materiaal gelijkwaardig is aan die van het klassieke uitstrijkje wordt de zelfafnameset in de toekomst standaard aangeboden aan alle vrouwen en dus niet alleen aan weigeraars van het huidige cytologisch onderzoek. Hierdoor wordt het bevolkingsonderzoek naar baarmoeder-halskanker vrouwvriendelijker en wordt deelname vergemakkelijkt.

Bron: VUmc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten