woensdag 29 april 2015

Hogere zorgkosten voor IVF- en ICSI-meerlingen

Meerlingen die geboren zijn na IVF of ICSI maken gedurende hun eerste 5 levensjaren vaker gebruik van ziekenhuiszorg dan eenlingen die geboren zijn na een vruchtbaarheidsbehandeling. De zorgkosten bij meerlingen zijn hierdoor in vergelijking 3,3 keer hoger, zo melden Mirjam van Heesch en collega’s in Human Reproduction. Van Heesch (MUMC) en medewerkers onderzochten de ziekenhuiskosten van kinderen geboren met IVF of ICSI tot de leeftijd van 5 jaar.

Er wordt aangenomen dat meerlingen geboren na een vruchtbaarheidsbehandeling vaker ziekenhuiszorg nodig hebben, bijvoorbeeld door vroeggeboorte of een laag geboortegewicht, maar de omvang en de kosten hiervan zijn niet uitgebreid bestudeerd.

Voor 302 meerlingen en 278 eenlingen verzamelden de onderzoekers daarom data over het zorggebruik in het ziekenhuis in de eerste 5 levensjaren, met behulp van ziekenhuisregistraties en patiƫntendossiers. Zorgkosten gemaakt buiten het ziekenhuis werden niet meegenomen.

De analyse toonde een hogere consumptie van ziekenhuiszorg van meerlingen ten opzichte van eenlingen. Zo was de kans op een ziekenhuisopname verhoogd (oddsratio (OR): 4,9), maar waren er ook vaker ziekenhuisbezoeken (OR: 2,6) en werden er vaker medische handelingen uitgevoerd (OR: 1,7). De gemiddelde ziekenhuiskosten waren gedurende de eerste 5 jaar voor meerlingen 12.233 euro per kind en voor eenlingen 3.727 euro per kind. Deze kosten werden vooral tijdens de periode rond de geboorte gemaakt, met respectievelijke kosten van 10.018 en 2.093 euro. Wanneer deze periode niet werd meegeteld, waren de ziekenhuiskosten van meer- en eenlingen vergelijkbaar.

Van Heesch en collega’s stellen dat het inbrengen van een enkel embryo mogelijk gepaard kan gaan met substantiĆ«le besparingen. Bij de afweging over het aantal terug te plaatsen embryo’s moeten echter ook de kosten van extra embryotransfers worden meegewogen in het geval dat ouders meerdere kinderen willen, benadrukken de onderzoekers.

Bron: NTvG
Artikel: hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten