dinsdag 10 maart 2015

Ruggenprik bevalt beter qua pijnstilling

Epidurale analgesie tijdens een bevalling leidt tot grotere tevredenheid onder vrouwen over de pijnstilling dan toepassing van het opioïde remifentanil. Dat blijkt uit onderzoek van Liv Freeman (LUMC) e.a. uitgevoerd in 15 Nederlandse ziekenhuizen en gepubliceerd in The BMJ. Die uitkomst is in tegenspraak met eerder onderzoek, waarin geen verschil in tevredenheid tussen beide methoden van pijnstilling werd gevonden.

De onderzoekers gaven in deze gerandomiseerde multicentertrial (n=1414) de ene groep vrouwen die vroeg om pijnstilling een ruggenprik, en de andere groep remifentanil via een zelf te besturen pompje. Vervolgens werd de vrouwen na toediening herhaaldelijk gevraagd cijfers te geven over de mate van pijn die zij ondervonden en over de mate waarin zij tevreden waren met de pijnstilling. Vrouwen die de ruggenprik kregen, hadden gemiddeld minder pijn en waren meer tevreden met hun pijnstilling.

Beide methoden zijn dus niet equivalent, zo concluderen Freeman e.a. In ongeveer 20 procent van alle bevallingen in een ziekenhuis wordt een ruggenprik als pijnstiller toegediend. Zeker de helft van alle Nederlandse ziekenhuizen biedt ook remifentanil aan, maar hoe vaak is onbekend. Van beide methoden zijn bijwerkingen bekend. Na een ruggenprik wordt vaker koorts waargenomen. Bij remifentanil wordt vaker een daling van het zuurstofgehalte in het bloed van de moeder gezien. In het onderzoek van Freeman e.a. hadden vrouwen in de remifentamil-groep vaker respiratoire complicaties.

Bron: BMJ (via Arts in Spe)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten