donderdag 29 januari 2015

Hypertensie bij zwangeren behandelen

Vrouwen met hoge bloeddruk kunnen hier in de zwangerschap zonder problemen medicijnen tegen krijgen. De terughoudendheid van artsen vanwege de risico’s voor het ongeboren kind is onterecht. Dit blijkt uit een internationale studie in vijftien landen die vandaag is gepubliceerd in de New Engeland Journal of Medicine. Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam co√∂rdineerde het Nederlandse deel van dit onderzoek. Volgens de Nederlandse onderzoeksleider dr. Wessel Ganzevoort, gynaecoloog van het AMC, is het effect van deze studie dat de richtlijnen in Nederland zullen worden aangepast.

‘Uit de studie blijkt dat de baby geen schade ondervindt van de medicatie. Bovendien krijgen zwangere vrouwen minder vaak te maken met een gevaarlijke hoge bloeddruk die het risico op ernstige complicaties vergroot. Bovendien bleek dat moeders bij wie een hogere bloeddruk werd geaccepteerd, vaker ernstig verhoogde bloeddruk kregen en om die reden eerder bevielen. Het advies is nu om bij zwangere vrouwen met hoge bloeddruk een normalere bloeddruk na te streven.’

Ongeveer drie procent van de vrouwen heeft voor de zwangerschap al een verhoogde bloeddruk. Dit percentage stijgt met toenemende leeftijd van moeders en met een toenemend gewicht. Deze vrouwen hebben een sterk verhoogd risico op zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie). De gangbare praktijk was om terughoudend te zijn bij het voorschrijven van middelen aan zwangere vrouwen met een hoge bloeddruk. Een milde of matig verhoogde bloeddruk werd niet of pas laat behandeld vanwege mogelijke groeiproblemen voor het kind.

Voor deze studie zijn bijna duizend zwangere vrouwen gevolgd tussen 2009 en 2012 tijdens de zwangerschap in 94 ziekenhuizen in vijftien landen. In Nederland deden veertien ziekenhuizen mee. De vrouwen werden in twee groepen onderverdeeld. In de ene groep werd een mild verhoogde bloeddruk (100 mm onderdruk) getolereerd, in de andere groep werd gestreefd naar een bloeddruk onder de 85 mm onderdruk. De groei van de vrucht en het aantal kinderen dat na de geboorte voor extra zorg naar de ic moest, was in beide groepen gelijk

Deze resultaten zijn ook van toepassing bij vrouwen die een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap ontwikkelen (ongeveer zeven procent van alle zwangeren). Ook bij hen kan een lagere bloeddruk nagestreefd worden om het risico op complicaties te verminderen.

Bron: AMC, NEJM

Geen opmerkingen:

Een reactie posten