maandag 26 januari 2015

Geen verband tussen HPV-vaccin en MS

De HPV-vaccinatie wordt niet geassocieerd met de ontwikkeling van multipele sclerose (MS) of andere demyeliniserende aandoeningen. Dit blijkt uit onderzoek van Nikolai Madrid Scheller, recent gepubliceerd in JAMA. Met behulp van nationale Deense en Zweeds registers werden bijna vier miljoen vrouwen tussen de 10 en 44 jaar oud geïncludeerd en gevolgd in de periode van 2006 tot 2013. Van deze vrouwen werden er bijna achthonderdduizend gevaccineerd tegen HPV.

Gedurende de observatieperiode ontwikkelden ruim vierduizend vrouwen MS. Daarnaast ontwikkelden nog drieduizend vrouwen andere demyeliniserende aandoeningen (volgens de in de registers genoteerde ICD-10-codes). Er bleek geen sprake van een verhoogd risico op MS in de groep vrouwen die gevaccineerd was tegen HPV vergeleken met de vrouwen die geen vaccin hadden gekregen. Het risico bleek ook niet verhoogd in de twee jaar na vaccinatie.

Wereldwijd rapporteren sociale en nieuwsmedia individuele gevallen van MS na het toegediend krijgen van een HPV-vaccin, waardoor veel onzekerheid en angst is ontstaan in de publieke opinie. De auteurs vonden echter geen bewijs voor onderbouwing van deze associatie.

Bron: Arts in Spe, JAMA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten