maandag 8 december 2014

Beslissen over een ongewenste zwangerschap

Om inzicht te krijgen in de rol van de huisarts bij de besluitvorming van een vrouw over een ongewenste zwangerschap is door onderzoeker Maaike Goenee een dynamische cohortstudie opgezet waarbij tussen 2004 en 2010 gekeken werd naar gegevens over consultvoering door huisartsen bij vrouwen met een ongewenste zwangerschap. Hieruit kwam naar voren dat bij de meesten vrouwen de wens tot abortus provocatus niet veranderde na een huisartsenbezoek, maar dat dit consult wel als belangrijk werd ervaren bij de besluitvorming. De onderzoekers adviseren meer aandacht te schenken aan ongewenste zwangerschap gedurende de medische (voor)opleidingen.

In de periode 2004-2010 werden gegevens over consultvoering bij vrouwen met een ongewenste zwangerschap verzameld via huisartsenpraktijken die deelnemen aan de peilstations van NIVEL Zorgregistraties. Deze verzameling gebeurde via de ‘International classification of primary care’(ICPC)-code ‘W79’ in het elektronisch medisch dossier en via gestandaardiseerde vragenformulieren bij het 1e consult en na 6 maanden. Voor de analyse gebruikten we descriptieve statistiek en multivariate logistische regressieanalyse.

De meeste vrouwen wilden abortus provocatus en bleven bij dat besluit. Ongeveer 1 op 6 vrouwen twijfelde over het besluit tijdens het 1e huisartsenbezoek, en van de vrouwen die aanvankelijk wisten wat ze wilden veranderde 8% hierna van mening. Vrouwen veranderden vaker van keuze als ze een verder gevorderde zwangerschap hadden en wanneer ze verschillende opties met hun huisarts bespraken, en juist minder vaak als ze meteen verwezen werden naar een abortuskliniek. Met 41% van de vrouwen die twijfelden werden verschillende opties besproken. 5 van de 6 vrouwen die abortus provocatus wilden kregen een verwijzing naar de abortuskliniek zonder dat alternatieven besproken waren.

Voor 1 op de 4 vrouwen met een ongewenste zwangerschap is het consult bij de huisarts extra belangrijk, omdat zij nog niet weet wat ze wil of alsnog een ander besluit neemt. Samenwerkingsafspraken en regionale afstemming hiervan kunnen huisartsen ondersteunen bij deze consultvoering. Meer aandacht voor patiƫnten met een ongewenste zwangerschap in de medische opleiding en huisartsenopleiding wordt aanbevolen.

Bron: NTvG

Geen opmerkingen:

Een reactie posten