woensdag 5 november 2014

Huisbezoekprogramma jonge zwangeren dringt kindermishandeling terug

Het speciale begeleidingsprogramma 'VoorZorg’ voor laagopgeleide, jonge zwangeren voorkomt kinder-mishandeling. Daarnaast is er een vermindering van huiselijke geweld, gaan vrouwen minder roken en geven ze langer borstvoeding. Dit blijkt uit onderzoek van gezondheidswetenschapper Jamila Mejdoubi. Zij promoveert 5 november aan het VUmc. VoorZorg is een oorspronkelijk Amerikaans programma en Nederland is het eerste land buiten de VS waar de effectiviteit van het programma wordt vastgesteld.
Zo'n 3 tot 4 % van alle kinderen krijgt in hun jeugd te maken met mishandeling. Dat heeft ernstige gevolgen voor het kind, zowel op korte als op lange termijn. Soms leidt mishandeling zelfs tot het overlijden van het kind. Het accent bij het bestrijden van kindermishandeling ligt momenteel op vroeg signaleren, dus nadat de kindermishandeling al heeft plaatsgevonden. Het onderzoek van Jamila Mejdoubi richt zich op een preventieve benadering van het probleem bij een specifieke groep vrouwen die vaker te maken hebben met armoede, geweld en misbruik

VoorZorg is een oorspronkelijk Amerikaans programma (Nurse-Family Partnership, NFP) gericht op het voorkomen van kindermishandeling. In de VS is het programma succesvol gebleken. Gespecialiseerde verpleegkundigen begeleiden de laag opgeleide zwangeren jonger dan 25 jaar in hun eerste zwangerschap totdat het kind 2 jaar is. Zij krijgen 40 tot 60 gestructureerde huisbezoeken. Door deze intensieve begeleiding is het aantal gevallen van kindermishandeling 11%, terwijl dit 19% is bij een vergelijkbare groep jonge moeders die geen VoorZorg kregen. Uit het onderzoek van Mejdoubi blijkt ook dat VoorZorg leidt tot het verminderen van huiselijk geweld, dat de vrouwen minder roken en dat ze langer borstvoeding blijven geven. Andere belangrijke resultaten zijn dat de vrouwen beter in de maatschappij participeren en dat ze beter opgeleid zijn. VoorZorg blijkt kosteneffectief.

Eind november is het 25 jaar geleden dat het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind door de Verenigde Naties werd aangenomen. Hiermee worden kinderen beschermd tegen elke vorm van mishandeling. Mejdoubi: "Met de inzet van VoorZorg kan Nederland een volgende stap zetten om dit belangrijke doel te behalen." Het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg gaat VoorZorg vanaf 1 januari 2015 beschikbaar maken in heel Nederland.

Bron: VUmc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten