woensdag 19 november 2014

Buurt beïnvloedt geboorte

De Nederlandse overheid maakt zich zorgen over de grote ongelijkheid in geboorte-uitkomsten tussen arme en rijke buurten. In de armste wijken van Rotterdam overlijden 17 keer zo veel babies rond de geboorte als in rijke wijken. De buurt waarin een vrouw woont, is van invloed op het geboortegewicht van haar kind en de kans op vroeggeboorte. Dit blijkt uit onderzoek van Vera Schölmerich van het Erasmus MC. Zij promoveerde op 18 november op haar proefschrift 'Geboren in ongelijkheid'. Volgens de onderzoeker is er ander beleid nodig om geboorteongelijkheid te bestrijden.  Schölmerich analyseerde gegevens van meer dan 1,6 miljoen zwangerschappen in bijna alle buurten in Nederland.

Uit de analyse blijkt dat naast factoren als leeftijd en etniciteit, de buurt waarin een vrouw woont van invloed is op haar kansen op een gezonde baby. Schölmerich: “Buurten kunnen de geboorte-uitkomsten van zwangere vrouwen op verschillende manieren beïnvloeden. Denk aan een zwangere vrouw die zich in haar buurt onveilig voelt. Zij zal meer stress ervaren, en stress is een belangrijke voorspeller van een vroeggeboorte.”

Schölmerich: “De huidige aanpak voor het verbeteren van geboorte-uitkomsten richt zich op het verbeteren van de verloskundige zorg, of op de zwangere vrouwen zelf, vooral door hun kennis over gezond gedrag te verhogen. Uit ons onderzoek blijkt dat het hiernaast belangrijk is om de buurten zelf te verbeteren bijvoorbeeld door het gevoel van saamhorigheid te verhogen, of de veiligheid te vergroten.”

Volgens Schölmerich is het huidige systeem om vrouwen in risicogroepen in te delen in de verloskunde niet adequaat. Vrouwen worden nu ingedeeld in een ‘hoge’ of ‘lage’ risicogroep, waarbij de eerste groep zorg krijgt van een gynaecoloog en de tweede van een verloskundige. Het grootste deel van deze vrouwen zou echter als een ‘medium’ risicogroep gezien moeten worden. Zij lopen deels sociale risico's - vaak gerelateerd aan armoede - zoals schulden, en deels medische risico's zoals een hoge bloeddruk. Schölmerich pleit voor integrale zorg, waarin deze zwangere vrouwen zowel de verloskundige als de gynaecoloog zien.


Bron: Erasmus MC

Geen opmerkingen:

Een reactie posten