vrijdag 24 oktober 2014

Vermijd valproaat bij zwangerschap

De Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee (PRAC) van het EMA beveelt aan om de beperkingen rond gebruik van valproaatbevattende geneesmiddelen verder aan te scherpen. Aanleiding is een herbeoordeling van deze medicatie waarbij de PRAC vertegenwoordigers heeft geraadpleegd van patiĆ«nten en families die te maken kregen met de gevolgen van valproaatgebruik tijdens de zwangerschap: misvormingen en ontwikkelings-stoornissen van het kind. Daarnaast ging deze commissie ook in gesprek met specialisten en experts. De PRAC raadt artsen aan vrouwen beter te informeren over de risico’s van valproaat tijdens de zwangerschap wanneer ze dit middel voorschrijven.

Valproaat mag voor de behandeling van epilepsie en bipolaire stoornis niet worden gebruikt bij meisjes of vrouwen die zwanger zijn of dit kunnen worden, tenzij andere behandelingen hen niet helpen of ze die niet verdragen. Vrouwen die nu valproaat gebruiken, moeten niet stoppen zonder overleg met hun arts.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten