maandag 4 augustus 2014

Subsidie voor onderzoek van brein bij zwangeren

Elseline Hoekzema, onderzoeker van VUmc en het Nederlands Herseninstituut, heeft een Veni-subsidie van circa 250.000 euro toegekend gekregen van NWO. Hiermee gaat zij onderzoek doen naar de effecten van zwangerschap op de hersenstructuur en hersenactiviteit bij mensen. Hoekzema: 'Met dit geld hoop ik de eerste inzichten te verkrijgen in hoe de structuur en functie van de menselijke hersenen veranderen onder invloed van de ongekende hoeveelheid hormonen die vrijkomt tijdens de zwangerschap.

Dit fundamentele onderzoek zal het mogelijk maken om ook te gaan kijken naar de functionele implicaties van deze veranderingen: zijn ze bijvoorbeeld gerelateerd aan wat men ook wel noemt "zwangerschapsdementie", spelen ze een rol in het ontstaan van moedergedrag of postnatale depressie?'

Zwangerschap gaat gepaard met extreme hormonale veranderingen. Het is al bekend dat er in dieren blijvende veranderingen in de hersenen optreden tijdens de zwangerschap onder invloed van deze hormonen. We weten echter niet wat er gebeurt met de menselijke hersenen tijdens zwangerschap. 

Hoekzema: 'In mensen weten we wel dat hormoonfluctuaties op een veel kleinere schaal structurele en functionele veranderingen in de hersenen teweeg kunnen brengen, maar hoe de zwangerschap de hersenen beïnvloedt is nagenoeg onbekend, en dat wil ik gaan bekijken met dit project. Hiervoor volg ik vrouwen voor, tijdens en na de zwangerschap en verkrijg ik onder andere hormoonwaarden en verschillende soorten MRI-hersenscans.'

Een Veni-financiering is een van de persoonsgebonden financieringsvormen van NWO om wetenschappelijk talent te stimuleren. Veni's zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd. Ze zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. Veni maakt onderdeel uit van de prestigieuze Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni, Vidi en Vici. In totaal dienden 1.086 wetenschappers een aanvraag in, waarvan er 152 werden gehonoreerd.

Kijk voor meer informatie over het Nederlands Herseninsituut op www.herseninstituut.knaw.nl

Bron: VUmc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten