dinsdag 12 augustus 2014

Ovulatie-inductie bij PCOS met aromataseremmer

Na behandeling met de aromataseremmer letrozol hebben vrouwen met polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) meer kans op een succesvolle zwangerschap dan na ovulatie-inductie met clomifeen, dat hiervoor al decennia wordt gebruikt. Dat staat in New England Journal of Medicine. Na gebruik van letrezol werd bij 27,5% van de vrouwen een levend kind geboren, tegenover 19,1% na clomifeen. Er waren geen significante verschillen in het aantal miskramen of meerlingzwangerschappen.

Richard Legro (Penn State College of Medicine) en collega’s includeerden 750 Amerikaanse vrouwen met PCOS. De ene helft werd behandeld met clomifeen, een selectieve oestrogeenreceptor-modulator, en de andere helft kreeg letrozol. Letrozol is een aromataseremmer die de synthese van oestrogeen vermindert. Het middel wordt ook gebruikt als adjuvante behandeling van patiĆ«nten met hormoongevoelig mammacarcinoom. Beide middelen werden steeds vanaf dag 3 van de cyclus gedurende 5 dagen gebruikt, gedurende maximaal 5 cycli. In totaal vielen 158 vrouwen uit, vooral omdat ze niet meer te bereiken waren of niet meer bereid waren deel te nemen.

Het aantal aangeboren afwijkingen verschilde niet significant tussen beide groepen. Het niet-significante verschil van 4 ernstige afwijkingen in de letrozolgroep en 1 in de clomifeengroep maakt wel dat de onderzoekers een teratogeen effect niet durven uitsluiten. Daar is onderzoek in grotere groepen voor nodig. De gevonden afwijkingen waren echter zeer verschillend, wat een gemeenschappelijke oorzaak minder waarschijnlijk maakt. En ook het aantal aangeboren afwijkingen in de totale onderzoekspopulatie was niet hoger dan bij Amerikaanse vrouwen die spontaan zwanger werden. Vrouwen die clomifeen gebruikten hadden vaker last van opvliegers, gebruiksters van letrozol waren vaker moe en duizelig.

Bron: NTvG, NEJM

Geen opmerkingen:

Een reactie posten