dinsdag 29 april 2014

Succes IVF lager bij hoger gewicht bij PCOS

Per IVF-cyclus hebben obese vrouwen met PCOS 69% minder kans op zwangerschap dan slanke vrouwen met PCOS. Het risico op ovarieel hyperstimulatiesyndroom is aan de andere kant aanzienlijk lager: 3,4 tegen 19,6% bij slanke vrouwen met PCOS. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een retrospectieve analyse van 101 IVF-cycli bij 79 vrouwen met PCOS in de fertiliteitskliniek van Brigham and Women’s Hospital in Boston.

Amelia Bailey en collega’s noteerden onder meer van alle patiĆ«nten de BMI en verdeelden ze in 3 groepen: 51 slanke vrouwen (BMI 18,7-24,9 kg/m2), 19 vrouwen met overgewicht (25-29,9 kg/m2) en 31 met obesitas (30 kg/m2).Uitkomstmaten waren klinische zwangerschap, de geboorte van een levend kind, miskramen en ovarieel hyperstimulatiesyndroom.

Per cyclus en per embryo-overdracht waren de kansen op een klinische zwangerschap aanzienlijk lager bij obese vrouwen, met oddsratio’s (OR’s) van respectievelijk 0,31 (95%-BI: 0,11-0,86) en 0,23 (95%-BI: 0,08-0,68). Als een zwangerschap eenmaal tot stand was gekomen, was het risico op miskramen bij obese vrouwen overigens niet verhoogd (3,3 vs. 4,4% bij slanke vrouwen). Opvallend genoeg hadden de vrouwen met overgewicht – de tussengroep – juist een duidelijk hogere kans op zwangerschap dan slanke vrouwen, al was het verschil niet statistisch significant.

Bailey en collega’s concluderen dat de grote verschillen tussen slanke en obese patiĆ«nten met PCOS er op wijzen dat de brede ‘Rotterdam-criteria’ voor PCOS verschillende populaties omvatten. Bij IVF-behandeling zou hiermee rekening moeten worden gehouden. Mogelijk kan aanpassing van de methode van ovulatie-inductie of dosering van gonadotropine aan de BMI de uitkomsten verbeteren.

Bron: NTvG, AJOG
Artikel: hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten