maandag 31 maart 2014

NIPT vanaf 1 april ook in Nederland

Vanaf 1 april 2014 mogen de Nederlandse UMC's starten met de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). Afgelopen week werd de vergunning afgegeven door de Minister van Volksgezondheid. NIPT is een bloedtest voor zwangeren om na te gaan of het ongeboren kind een extra chromosoom 21 (Down syndroom), 13 of 18 heeft. NIPT wordt in Nederland aangeboden binnen de TRIDENT-studie. VUmc heeft de aanvraag bij VWS gedaan namens alle UMC's. Vooralsnog geldt de vergunning dan ook alleen binnen de acht universitaire centra voor prenatale diagnostiek.

Binnen de TRIDENT-studie kunnen zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest (bloedonderzoek en nekplooimeting) een verhoogde kans van 1 op 200 of hoger hebben op een kind met een trisomie 21, 18 en 13 kiezen voor NIPT. Ook vrouwen met een verhoogd risico vanwege een andere medische reden, bijvoorbeeld een eerder kind met downsyndroom, kunnen in aanmerking komen voor NIPT. Zwangere vrouwen die 36 jaar of ouder zijn komen pas in aanmerking voor NIPT als er een verhoogde kans blijkt te zijn na de combinatietest. Vanzelfsprekend kiezen vrouwen zelf of ze al dan niet gebruik willen maken van NIPT of andere prenatale tests.

Grote voordeel van NIPT is dat bij de meeste zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een trisomie 21, 18 of 13 geen vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) meer nodig is als de uitslag van de NIPT niet-afwijkend is. Daardoor kunnen die vrouwen de kans op een miskraam, een klein maar belangrijk risico bij deze aanvullende onderzoeken, vermijden.

De kosten van NIPT, uitgevoerd na een afwijkende combinatietest, worden binnen de TRIDENT-studie geheel vergoed. Voor vrouwen onder de 36 jaar komt de combinatietest wel voor eigen rekening (160 euro); voor zwangeren die 36 jaar of ouder zijn wordt dit tot 1 januari 2015 vergoed door de zorgverzekeraar.

In het NIPT consortium werken de Nederlandse UMC's o.a. samen met de beroepsorganisaties NVOG, VKGN en VKGL, KNOV, en RIVM/Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Zij gaan de TRIDENT-studie (Trial by Dutch laboratories for Evaluation of Non-Invasive Prenatal Testing) uitvoeren. De studie richt zich op de vraag hoe we in Nederland kunnen komen tot een zo goed mogelijke inrichting van het aanbod van NIPT, en tot de uitvoering daarvan in de dagelijkse praktijk.

Bron: VUmc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten