maandag 24 februari 2014

Onderzoek Van Gerven (SP) naar verloskundige zorg


SP-Kamerlid Henk van Gerven start een uitgebreide enquête onder verloskundigen. Van Gerven: ‘Ik wil graag weten hoe het nu staat met de verloskundige zorg in Nederland. De zorg heeft veel te maken met fusies en sluiting van verloskundige afdelingen en ik wil weten hoe de mensen op de werkvloer tegen deze ontwikkeling aankijken.' De enquête wordt echter door anderen gezien als symboolpolitiek, omdat niet alle betrokkenen binnen het werkveld uitgenodigd worden voor deelname.


Met de enquête wil Van Gerven te weten komen hoe het staat met het werk van verloskundigen. ‘Ik wil weten wat hun ervaring is met de adviezen van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte (over verbeteringen in de verloskundige zorg) en of deze in de praktijk goed uitvoerbaar zijn. Bereiken zij de vrouwen in achterstandssituaties? Ook wil ik onderzoeken wat ze vinden van de concentratie van acute verloskundige zorg door fusies en sluiting van verloskundige afdelingen van ziekenhuizen en of ze de gevolgen zien van de toegenomen concurrentie in de zorg. Te vaak wordt er óver mensen gesproken die werken in de zorg in plaats van mét hen. Ik wil deze ervaringsdeskundigen een stem geven in de politiek. Zij weten als geen ander waar de problemen zitten en hoe we die kunnen oplossen.’

Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). Het wetenschappelijk bureau van de SP heeft samen met de KNOV de vragenlijst opgesteld. De KNOV roept haar leden op de enquête in te vullen. Dit doet zij via haar website en via haar nieuwsbrief naar de leden. De KNOV is ook zeer geïnteresseerd in de uitkomsten. Van Gerven verwacht de uitkomsten voor de zomer te kunnen presenteren.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten