dinsdag 25 februari 2014

Gezondheidsraad België adviseert minder echo's

De Hoge Gezondheidsraad pleit ervoor om alleen nog medische echografieën uit te laten voeren tijdens de zwangerschap. Niet-medische echo’s (bijvoorbeeld als video-aandenken) worden afgeraden.  Op vraag van federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) sprak de HGR zich in een advies uit over de veiligheid van medische en niet-medische prenatale echografieën. Door een alsmaar bredere waaier aan niet-medische echo’s en hun toenemende populariteit drong de vraag naar de veiligheid van deze echografieën zich op. Het gaat onder meer om zogenaamde ‘pret-echo’s’ of ‘souvenir-echo’s’.

De Hoge Gezondheidsraad raadt het uitvoeren van dergelijke echo’s af omdat door de aard ervan de risico’s voor de foetus groter zijn. ‘Vaak worden voor een maximale beeldkwaliteit immers bepaalde gedeelten van het lichaam van de foetus langer aan ultrasonen blootgesteld’, klinkt het. Bovendien kan de blootstelling ook langer duren om bijvoorbeeld bij de echo aanwezige personen te laten ‘meegenieten’.

De HGR benadrukt dat ‘ultrasonen reeds dertig jaar gebruikt worden voor medische doeleinden zonder blijk van schadelijke effecten’. Hij besluit dan ook dat ‘het beperkt (occasioneel) medisch gebruik van echografie volgens de vastgelegde gebruiksregels de foetus niet kan schaden’. 

De Raad adviseert evenwel vrouwen, in navolging van het Franse agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen in 2005, om geen beroep te doen op echo’s zonder medische doeleinden. ‘Het gebrek aan wetenschappelijke gegevens, met name over de soorten van niet-medische blootstelling, laat niet toe risico’s voor de foetus uit te sluiten.’

Daarom beveelt de HGR ook bijkomend onderzoek aan naar de biologische effecten van ultrasonen die zowel bij medische als niet-medische echografieën gebruikt worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten