woensdag 22 januari 2014

Persoonlijke zorg is de patiënt meer waard

Voor koppels die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan is persoonlijke behandeling net zo belangrijk voor de beoordeling van de kwaliteit van zorg als de kans op een succesvolle zwangerschap. Dit blijkt uit onderzoek van Dana Huppelschoten dat zij uitvoerde bij 32 Nederlandse ziekenhuizen. Zij concludeert dat patiënten zonodig bereid zijn tot €500 meer te betalen voor een vruchtbaarheids-behandeling als de zorg persoonlijker is, ook al is de kans op een succesvolle zwangerschap gelijk.

In haar onderzoek keek Dana Huppelschoten specifiek naar drie eigenschappen van persoonlijke zorg: patiënten krijgen de informatie waar ze behoefte aan hebben, kunnen zelf beslissen over keuzes in de zorg en ervaren continuïteit van de zorg, bijvoorbeeld doordat ze een vast contactpersoon hebben in het ziekenhuis. De resultaten uit het onderzoek geven aan dat deze eigenschappen een belangrijk onderdeel vormen van de kwaliteit van de zorg.

Om te meten hoe belangrijk patiënten patiëntgerichte zorg vinden, stelde Huppelschoten de ‘financiële waarde’ hiervan vast. Dit deed zij met een keuze-experiment waarbij ze berekende wat patiënten zouden willen betalen voor meer patiëntgerichte zorg. Een opvallend resultaat was dat patiënten voor één stap verbetering in patiëntgerichte zorg bereid waren 463 euro extra te betalen, terwijl ze voor 1 procent hogere zwangerschapskans 107 euro over hadden.

Huppelschoten onderzocht of ziekenhuizen de patiëntgerichtheid konden verbeteren met feedback en hulp van de patiënten. De continuïteit van zorg kon in alle onderzochte ziekenhuizen op deze manier sterk verbeterd worden, maar de totale score op patiëntgerichtheid ging niet altijd omhoog. De belangrijkste reden hiervoor was dat de verbeteringen uitgingen van een gemiddelde patiënt, terwijl de waarde van patiëntgerichtheid vaak varieerde per persoon. Huppelschoten vond bijvoorbeeld dat mensen onder de 36 en mensen bij wie de behandeling net gestart was, sneller tevreden worden over de zorg als het ziekenhuis zich inspant voor patiëntgerichtheid.

Met de inzichten uit haar eigen onderzoek en die uit eerder onderzoek stelde Dana Huppelschoten een verbeterprogramma op waarmee ziekenhuizen de zorg per individuele patiënt kunnen verbeteren. Uit haar onderzoek blijkt dat ziekenhuizen met een sterke samenwerkingscultuur, en ziekenhuizen waar patiënten een belangrijke rol hebben bij het verbeteren van de zorg, hiermee het snelst resultaat boeken.

Huppelschoten promoveert op 23 januari aan het Radboudumc met dit onderzoek.

Bron: Radboudumc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten