zaterdag 7 september 2013

Te snel gekozen voor vruchtbaarheidsbehandelingen

Voor paren met een onverklaarde onvervulde kinderwens is de kans om op natuurlijke wijze zwanger te worden vaak even groot als met een vruchtbaarheidsbehandeling. Dit betreft 25% van alle paren met een onverklaarde onvervulde kinderwens. Voor deze paren is een afwachtend beleid van zes tot twaalf maanden dan ook de gewenste behandelstrategie. Artsen kunnen paren vaak moeilijk ervan overtuigen dat afwachten soms beter is. Dit concludeert gynaecoloog in opleiding Noortje van den Boogaard. Zij promoveert 5 september bij VU medisch centrum.

In de richtlijn van de beroepsvereniging van gynaecologen (NVOG) wordt een afwachtend beleid van zes tot twaalf maanden geadviseerd bij paren met een goede kans op natuurlijke conceptie. Het blijkt echter in de praktijk moeilijk dit 'afwachtend beleid' toe te passen. Noortje van den Boogaard onderzocht de mogelijkheden om dit 'afwachtend beleid' beter toe te passen. Zij vond onder paren een gebrek aan vertrouwen over de kansen op natuurlijke conceptie. PatiĆ«nten hebben ook verkeerde verwachtingen over het eerste consult in het ziekenhuis. Ze begrijpen de reden van het afwachtend beleid niet en overschatten de slagingspercentages van vruchtbaarheidsbehandelingen. Artsen op hun beurt vinden het lastig patiĆ«nten te overtuigen van het gebrek aan meerwaarde van vroege behandeling, de kennis van sommige artsen is niet up-to-date en niet alle artsen zijn het eens met de richtlijn. Fertiliteitartsen leven het 'afwachtend beleid' beter na dan gynaecologen.

Promovendus van den Boogaard: "Het is zorgelijk dat er belastende en dure vruchtbaarheidsbehandelingen die soms leiden tot gecompliceerde zwangerschappen worden toegepast zonder dat ze meerwaarde hebben in vergelijking met natuurlijke conceptie. Mijn onderzoek laat zien dat een gebrek aan goede communicatie en informatie de reden van deze overbehandeling is en ruimte schept voor verbetering." 

Bron: VUmc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten