dinsdag 10 september 2013

Bevalling veilig inleiden op meer tijdstippen

Als een bevalling wordt opgewekt met het hormoon prostaglandine, moet dat in de ochtend gebeuren. In de avond is het gebruik van oxytocine even effectief en veilig. Dat is de uitkomst van onderzoek van Jannet Bakker naar de beste mogelijkheid om een bevalling op te wekken als de gezondheid van moeder of kind wordt bedreigd. Voor haar onderzoek heeft ze twee methoden met elkaar vergeleken. Een traditionele inleiding die begint in de vroege ochtend en de inleiding van de bevalling in de avond, meer in lijn met het ritme van de biologische klok.

In het tweede deel van haar proefschrift constateert ze dat het inwendig registreren van de weeën bij het gebruik van oxytocine geen betere baringsuitkomst geeft in vergelijking met een uitwendige registratie daarvan. De laatste methode is goedkoper en brengt minder risico’s met zich mee. Met de resultaten van haar onderzoek kunnen inleidingen veilig op meer tijdstippen worden gepland zodat de verloskamers beter gebruikt kunnen worden. De uitkomsten van de studie naar registratie van weeën hebben al geleid tot een verandering van de dagelijkse verloskundige praktijk in Nederland en daarbuiten, en zijn kostenbesparend.

Jannet Bakker is 4 september gepromoveerd op haar proefschrift 'Studies on induced labor'.

Bron: AMC

Geen opmerkingen:

Een reactie posten