vrijdag 19 juli 2013

Oplossingsgerichte verloskunde voor niet-westerse vrouwen

Verloskundige zorg aan niet-westerse vrouwen kan door belemmeringen zoals een taalbarrière of gebrek aan kennis over het zorgsysteem moeizaam verlopen, en vraagt dan om een oplossingsgerichte aanpak. Deze problemen en hun aanpak moeten in de opleiding verloskunde en bijscholings-programma’s voor verloskundigen worden opgenomen, zo stellen onderzoekers van het NIVEL, de AVAG en VUmc in het International Journal of Nursing studies.

In 2010 droegen niet-westerse vrouwen met 17,4% bij aan het totale aantal geboorten in Nederland. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was dit bijna de helft. In de verloskundige praktijk vormen ze dus een substantiële groep. Hun diverse achtergrond (Turkije, Afrika, Latijns Amerika en Azië) en het feit dat ze vaak later in de zwangerschap beginnen met verloskundige zorg, kunnen het werk van verloskundigen bemoeilijken. Over hoe verloskundigen omgaan met deze belemmeringen en problemen was tot nu toe weinig bekend.

Verloskundigen vinden dat de zorg voor niet-westerse vrouwen soms veel van hen kan eisen, maar ook veel voldoening geeft. Soms zijn er communicatieproblemen doordat de zwangere geen Nederlands spreekt. Andere belemmeringen zijn: onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem rond zwangerschap en geboorte, sociaal economische problemen, de belangrijke rol van de familie en een voorkeur voor artsen. Bij niet-westerse vrouwen die in Nederland zijn geboren, de tweede generatie, spelen deze problemen minder dan bij de eerste generatie.

Ondanks deze belemmeringen proberen verloskundigen optimale zorg te leveren door deze vrouwen bij de hand te nemen en uitleg te geven over het Nederlands zorgsysteem, gebruik te maken van de tolkentelefoon, een familielid als tolk of vertaalde folders, of een cliënt een routebeschrijving te geven voor een echo. Door zelf oplossingen en maatregelen te bedenken, doen ze net wat meer dan gebruikelijk is bij de zorg voor de meeste autochtone zwangeren. De kwaliteit van de verloskundige zorg aan niet-westerse vrouwen is te verbeteren door deze oplossingen en maatregelen te verzamelen en op te nemen in de opleiding verloskunde en trainingsprogramma’s.

Het onderzoek maakt deel uit de van de nationale Deliver studie. Doel van de studie is het inventariseren en beschrijven van de actuele situatie op het gebied van de verloskundige zorgvraag en zorgverlening.
Voor dit onderzoek zijn dertien verloskundigen individueel en acht in een focusgroep geïnterviewd over hun ervaringen met niet-westerse vrouwen in de eerstelijns verloskundige zorg.

Bron: Nivel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten