zondag 16 juni 2013

Minder complicaties bij vrouwen die thuis bevallen

Vrouwen die thuis bevallen, hebben - mits ze niet in een risicogroep vallen - minder kans op ernstige complicaties dan vrouwen met een geplande bevalling in het ziekenhuis. Dat blijkt uit een studie onder leiding van onderzoekers van VU medisch centrum. Zij publiceren hun resultaten 14 juni in het gerenommeerde British Medical Journal. De auteurs benadrukken wel dat de kans op ernstige complicaties sowieso klein is en dat hun bevindingen alleen significant zijn voor vrouwen die al eerder zijn bevallen.

Van de vrouwen uit het onderzoek die al eerder bevallen waren, ondervond van hen die thuis bevielen 1 op de 1000 ernstige negatieve effecten, vergeleken met 2,3 op de 1000 bij de groep die in het ziekenhuis beviel. Bij de thuisbevallingen trad bij 19,6 op de 1000 een ernstige bloeding na de bevalling op, terwijl dat getal bij ziekenhuisbevallingen lag op 37,6 op de 1000.

Bij vrouwen die voor het eerst bevielen, gingen de resultaten in dezelfde richting, maar waren de verschillen niet significant. De onderzoekers benadrukken dat hun resultaten alleen gelden voor landen of gebieden waar verloskundigen goed zijn opgeleid voor thuisbevallingen en waar goed en snel transport voorhanden is voor het geval het thuis wel misgaat. Ook moet de bevinding dat thuisbevallingen niet méér complicaties opleveren 'niet leiden tot voldaan achterover leunen, want elke onnodige complicatie bij een moeder - ongeacht waar de bevalling plaatsvindt - is er één te veel', aldus de onderzoekers. 

De eindconclusie luidt: 'Vrouwen die onder begeleiding van een verloskundige gepland thuis bevielen, hadden niet vaker ernstige complicaties, bloedingen na de bevalling en een handmatige verwijdering van de placenta dan vrouwen met een geplande ziekenhuisbevalling'.


Bron: VUmc (artikel: hier)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten