donderdag 16 mei 2013

Altijd inleiden bij 42 weken zwangerschap

Alle vrouwen die 42 weken zwanger zijn, zouden standaard een inleiding (kunstmatige opwekking bevalling) moeten krijgen. Langer afwachten op een bevalling brengt namelijk grotere risico’s voor moeder en kind met zich mee. Dat concludeert klinisch verloskundige Corine Verhoeven van Máxima Medisch Centrum na medisch- wetenschappelijk onderzoek. Zij promoveert met haar onderzoek op 16 mei aan de Universiteit van Amsterdam.

In Nederland zijn vijf tot tien procent van de zwangere vrouwen 'over tijd': de zwangerschap duurt langer dan 42 weken. Om problemen vóór te zijn, worden zij verwezen naar de gynaecoloog en moeten daarom in het ziekenhuis bevallen. Op basis van controlemetingen in het ziekenhuis bij moeder en kind brengt men de bevalling daar kunstmatig op gang (inleiding) óf wacht men een natuurlijke bevalling af.

Verhoeven raadt naar aanleiding van haar promotieonderzoek aan om bij 42 weken zwangerschap altijd in te leiden en niet langer te wachten tot de bevalling zelf inzet. Uit haar onderzoek blijkt dat inleiden niet leidt tot meer spoedkeizersneden en dat afwachten vanaf 42 weken grotere risico’s met zich meebrengt voor moeder en kind, dan het kunstmatig opwekken van de bevalling.

Daarnaast onderzocht Verhoeven bij een normale bevalling (bevalling tussen 37 en 42 weken zwangerschap) de betrouwbaarheid van twee bestaande modellen of de kans op een keizersnede na inleiding voorspeld kan worden. Beide modellen blijken niet te voldoen: ze hebben een geringe voorspellende waarde en schatten de kans op een keizersnede bovendien te hoog in.

Ook andere testen en ingrepen (interventies) die Verhoeven onderzocht voorspellen de kans op een keizersnede na een inleiding niet goed. Verhoeven noemt het verontrustend dat het aantal interventies in de verloskundige zorg, waar het meestal gaat om gezonde moeders en baby's met een kleine kans op complicaties, toeneemt zonder dat deze aantoonbaar leiden tot betere uitkomsten.

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw worden er steeds meer keizersneden uitgevoerd. Een keizersnede is een relatief veilige ingreep, maar het risico op complicaties is groter dan bij een natuurlijke (vaginale) bevalling. Niet alleen vanwege de operatie zelf, maar vooral ook voor toekomstige zwangerschappen. Het is daarom belangrijk dat we ons inspannen om juist vrouwen die voor de eerste keer bevallen een zo groot mogelijke kans op een vaginale baring te geven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten