maandag 8 april 2013

Waterinjectie als pijnstilling durante partu

Op de site van KNOV is te lezen dat verloskundigen in Nederland vanaf 1 juli 2013 vrouwen durante partu injecties met steriel water kunnen geven ter pijnstilling. Gezien de toenemende vraag naar pijnbestrijding bij bevallingen kan dit een goed én goedkoper alternatief zijn vergeleken met medicamenteuze behandelingen. Volgens de NVOG en NVA  is het echter te vroeg om waterinjecties als standaardbehandeling in te voeren tegen pijn bij het bevallen.

Volgens de NVOG en NVA (Nederlandse Anesthesiologenvereniging) is onvoldoende aangetoond dat de waterinjecties effectief zijn. Ook zou niet vaststaan dat met waterinjecties minder andere pijnbestrijding nodig is, dat dit voor de baby beter is, of dat het leidt tot minder sectio’s. De gynaecologen en anesthesiologen zijn bezorgd dat het gebruik van waterinjecties tot gevolg heeft dat vrouwen pas later tijdens de bevalling een bewezen effectieve vorm van pijnstilling krijgen, zoals epidurale anesthesie.

De beroepsorganisatie voor verloskundigen vindt dat de waterinjecties wel een goed en goedkoop alternatief zijn voor medische pijnbestrijding gezien de toenemende vraag naar pijnbestrijding bij bevallingen. Bijkomend voordeel is dat de waterprik ook bij thuisbevallingen kan worden gegeven. In Scandinavische landen zouden vrouwen al sinds de jaren tachtig met succes gebruikmaken van de alternatieve methode. Daarbij worden vier prikken met 0,5 milliliter steriel water in de onderrug gespoten. Het werkingsmechanisme is niet helemaal duidelijk.

Bron: Mednet, KNOV

Geen opmerkingen:

Een reactie posten