woensdag 17 april 2013

Pre-eclampsie leidt tot diabetes bij moeder

Vrouwen met zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie hebben, net als vrouwen met diabetes gravidarum, een verhoogd risico om diabetes mellitus te ontwikkelen. Dat blijkt uit Canadees onderzoek door Denice Feig e.a. dat deze week is gepubliceerd in PLoS Medicine. In een retrospectieve cohortstudie werden de obstetrische gegevens van ruim een miljoen vrouwen vergeleken en geanalyseerd met gegevens uit de Canadese diabetesdatabank.


Zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie in afwezigheid van diabetes gravidarum, verdubbelde de incidentie van diabetes mellitus in de follow-up tijd van ruim 15 jaar ten opzichte van vrouwen zonder deze aandoeningen. Tevens verhoogden zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie in combinatie met diabetes gravidarum het risico op diabetes in vergelijking met diabetes gravidarum alleen. Beide aandoeningen zijn geassocieerd met insulineresistentie; mogelijk ligt dat ten grondslag aan het verhoogde risico op diabetes. In de studie was het niet mogelijk te controleren voor obesitas, een risicofactor voor het ontwikkelen van pre-eclampsie en diabetes mellitus. De bevindingen bieden mogelijkheden om diabetes mellitus in de patiƫntengroepen vroeg op te sporen. In ieder geval zouden clinici alert moeten zijn op diabetes na doorgemaakte zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie, aldus de auteurs. In Nederland worden vrouwen na diabetes gravidarum volgens de NVOG-richtlijn, jaarlijks gecontroleerd op diabetes.Artikel: hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten