donderdag 11 april 2013

Lilian Wirken licht haar nieuwe boek toe

Lilian Wirken is moeder, verloskundige sinds 2000 en auteur van het boek 'Als bevallen spannend is'. Zij heeft ruime ervaring met het begeleiden van zwangerschappen en bevallingen in de eerste lijn en heeft haar ervaring en kennis gebundeld in haar boek. Inmiddels lis het boek te koop en zijn er vele lovende kritieken op haar site te lezen. Al met al voldoende redenen voor Gynaecologica om nader kennis te maken en te vernemen wat Wirken heeft bewogen tot het schrijven van dit boek.

Waarom heb je besloten zèlf een boek te gaan schrijven?

Steeds vaker merk ik in mijn praktijk dat ouders opzien tegen de bevalling. De gesprekken met ouders over de bevalling zijn uitgebreider dan vroeger. Ouders weten steeds beter wat hun wensen zijn, maar tegelijk zijn deze wensen en ideeën vaker gebaseerd op onvolledige of onjuiste informatie. Gepubliceerde cijfers over de babysterfte in Nederland kregen terecht veel aandacht. Onterecht werd hierbij de thuisbevalling in een negatief daglicht gezet. De onrust die dit gaf was merkbaar onder zwangeren in mijn praktijk. Informatie over de bevalling, gegeven tijdens het spreekuur en voorlichtingsavonden, stelde ouders die opzien tegen de bevalling niet altijd gerust. Ik kreeg behoefte aan meer handvatten om ouders voor te bereiden op de bevalling. De gedachte ontstond: ‘er zou wat moeten zijn voor mensen die opzien tegen de bevalling’. 

Een reden om tegen de bevalling op te zien is voor veel vrouwen gebaseerd op de angst voor pijn. Jij gaat hier uitgebreid op in, maar waarom zoveel aandacht voor dit onderwerp?

Hoewel ik een groot voorstander ben van de 24-uurs beschikbaarheid van pijnbestrijding, kent de richtlijn ook een keerzijde. Enerzijds ervaren zwangeren het als geruststellend dat pijnbestrijding op hun wens altijd beschikbaar is, anderzijds impliceert alle aandacht voor pijnbestrijding dat bevallen erg pijnlijk is. Uit onderzoek is bekend dat negatieve gedachten over/bij pijn een sterkere pijnbeleving tot gevolg hebben. Ook is bekend dat baringsangst een negatief effect heeft op het verloop van de bevalling. Onderzoeker Marlies Rijnders publiceerde over de tevredenheid achteraf over de bevalling onder vrouwen, waarbij de intensiteit van de pijn een beperkte rol speelt. Zonder te ontkennen hoe pijnlijk bevallen is, zou naar mijn mening bij de voorbereiding op de bevalling baringspijn om deze redenen niet centraal moeten staan. Met hele praktische tips en kleine oefeningen leren mensen het verloop van hun bevalling, de baringspijn en de beleving daarvan, positief te beïnvloeden. Met of zonder pijnstilling, met of zonder medische indicatie. Dit geeft een gevoel van controle, wat leidt tot een meer ontspannen barende (en partner). Het boek helpt ouders na te denken over wat werkelijk belangrijk voor ze is tijdens de bevalling, en dit vooraf te bespreken met hun zorgverleners. Zo worden discussies tijdens de weeën, en teleurstellingen achteraf voorkomen.

Welk doel heeft dit boek?
Ik hoop met dit boek een waardevolle toevoeging te hebben voor het Nederlandse boekenassortiment, en vele aanstaande ouders te kunnen bereiken. Naar mijn mening was er nog geen boek zoals dit en hopelijk kunnen ouders met de kennis uit mijn boek eventuele angst makkelijker omzetten naar gezonde spanning.

En zodoende "beter" bevallen? 

Ja, minder baringsangst zorgt voor betere bevallingen, meer tevreden ouders en daardoor tevreden zorgverleners. Een goede bevalling is voor mij als verloskundige meer dan een gezonde moeder en een gezond kind. Liefst wordt een bevalling ook als ‘goed’ ervaren door de ouders. Het belang hiervan is me des te duidelijker geworden door de vele gesprekken met ouders tijdens het schrijven van dit boek. Een bevalling die niet als ‘goed’ ervaren wordt, kan nog lang nasudderen in het leven van de ouders. Zeer geregeld maak ik het mee dat een aanstaande oma op mijn spreekuur spontaan over haar bevalling vertelt, of een aanstaande moeder zorgen bespreekt die te maken hebben met het verloop van de bevalling van haar moeder.

Een niet ‘goed’ ervaren bevalling kan verregaande gevolgen hebben. Het kan vrouwen, en vaders, onzeker maken, de kraamweken negatief kleuren, vrouwen erg doen opzien tegen een volgende bevalling of zelfs doen afzien van een nieuwe kinderwens. Ook kan het de relatie met het kind negatief beïnvloeden en het vertrouwen in de gezondheidszorg ondermijnen. Overigens kunnen medisch gezien goed verlopen bevallingen heel negatief ervaren worden door de ouders, en spreek ik ook met regelmaat ouders die tevreden zijn over de bevalling die met complicaties verliep.

Direct het boek aanschaffen? Klik hier

Bron: Lilian WirkenGeen opmerkingen:

Een reactie posten