maandag 1 april 2013

Antepartum sneltest voor GBS

Onderzoekers uit Houston, Texas (Faro et al.) hebben een nieuwe diagnostische test ontwikkeld welke in 6,5 uur uitsluitsel kan geven of er bij vrouwen, antepartum, sprake is van kolonisatie met Groep-B-Streptococcen. Huidige tests nemen veel meer tijd in beslag, waardoor de noodzaak m.b.t. het toedienen van anti-biotica soms onduidelijk blijft en er eerder gekozen kan worden voor profylactische toediening i.p.v. therapeutische. De resultaten van de nieuwe test zijn recent gepubliceerd in 'Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology' en laten een sensitiviteit van 97.1% en een specificiteit van 88.4% zien. De onderzoeksgroep van Faro claimt dat deze nieuwe test het onnodig toedienen van antibiotica kan terugdringen.

Bron:
Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology

Geen opmerkingen:

Een reactie posten