zaterdag 13 april 2013

Aantal abortussen blijft dalen

In Nederland werden in 2011 totaal 31.707 abortussen verricht. Dit is lager dan in de voorgaande jaren. Er worden minder abortussen verricht bij in Nederland wonende vrouwen en de dalende trend bij tieners houdt aan. Nederland behoort daarmee wereldwijd, evenals in voorgaande jaren, tot de landen met de laagste abortuscijfers. Op grond van de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) rapporteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) jaarlijks de gegevens over alle abortussen (inclusief de zogeheten overtijdsbehandelingen) die in Nederland zijn uitgevoerd.

Per 1 januari 2011 is het (wettelijk vastgestelde) Modelformulier waarmee de instellingen de registratiegegevens aan de inspectie aanleveren, op onderdelen aangepast. Daardoor is over een aantal onderwerpen nu voor het eerst informatie beschikbaar (zoals over de behandelmethode, gebruik van anesthesie en of de afbreking mede naar aanleiding van prenatale diagnostiek was).

Op 31 december 2011 waren er 16 abortusklinieken en 92 ziekenhuizen met een WAZ-vergunning. Het overgrote deel van alle abortussen vond plaats in abortusklinieken: 91,9 procent van alle behandelingen (29.127). De helft ( 50,1 procent) van de abortussen vond plaats in de eerste zeven weken van de zwangerschap. 19,7 procent was een tweede trimesterabortus (bij zwangerschap langer dan 12 weken).

3.924 abortussen werden verricht bij vrouwen die in het buitenland woonachtig zijn en voor een abortus naar Nederland kwamen (12,4 procent van alle behandelingen). Dat is minder dan in voorgaande jaren. Sinds 2002 daalt het aantal abortussen bij tieners. In 2011 betrof 13,8 procent van alle abortussen een tienerzwangerschap (waarvan 131 bij meisjes onder de 15 jaar); in 2002 was dit nog 16,8 procent.

In 2011 was het abortuscijfer (het aantal abortussen per 1000 in Nederland wonende vrouwen in de leeftijdsgroep 15-44 jaar) 8,7. 

Bron: IGZ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten