vrijdag 22 februari 2013

Veel tropenartsen worden later gynaecoloog

Meer dan de helft van de tropenartsen wordt na terugkeer in Nederland opgeleid tot huisarts of medisch specialist. Vooral de gynaecologie is in trek. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse Vereniging voor Tropenartsen in Opleiding (Troie) onder oud-tropenartsen. Aan de enquête van Troie deden 101 artsen mee die in de jaren 1998-2008 de opleiding tot tropenarts hebben gevolgd (respons: 60 procent).

In die jaren ronden gemiddeld 30 artsen per jaar de opleiding af, die bestond uit een jaar chirurgie, een jaar gynaecologie/verloskunde en drie maanden tropencursus. Veruit de meeste afgestudeerden, zo blijkt uit de enquête, hebben daadwerkelijk in het buitenland gewerkt. Ze deden dat gemiddeld krap drie jaar – aanzienlijk minder dan in eerdere decennia het geval was. Na terugkeer in Nederland werd 28 procent aangenomen voor de huisartsenopleiding en 34 procent voor een opleiding in een medisch specialisme – opvallend vaak (zo’n 17 procent) gynaecologie.

‘Dat de tropenervaring geen belemmering is voor een vervolgcarrière in Nederland staat buiten kijf’, zegt Pieter van den Hombergh, huisarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG). ‘Het tegendeel is waar. Werken in de tropen geeft een arts een schat aan ervaring waarvan de Nederlandse gezondheidzorg direct profiteert. Zo nemen gynaecologen met tropenervaring veel kennis mee over afwijkende liggingen en andere complicaties van de zwangerschap. Een oud-tropenarts in je staf, of het nu een gynaecoloog, chirurg of internist is, is een verrijking voor het hele ziekenhuis.

Dat één op de vijf tropenartsen na terugkeer blijkt te kiezen voor internationale gezondheidszorg, public health of sociale geneeskunde, verbaast Van den Hombergh niet: ‘Tropenartsen verliezen hun hart voor public health niet. Zij zijn eraan gewend om populatiegericht te werken. Veel tbc-artsen, infectiologen en ook verslavingsartsen hebben eerder in de tropen gewerkt.’ Een andere carrièremogelijkheid voor tropenartsen is hier minder zichtbaar: ‘In veel Afrikaanse landen heeft de gemeenschap van expats vaak een Nederlandse huisarts, een oud-tropenarts die daar is gebleven en een link heeft met Nederland. Zo profiteren zij van vertrouwde Nederlandse gezondheidszorg.’

Volgend jaar begint de opleiding voor de toekomstige arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT), een nieuw KNMG-profiel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten