woensdag 13 februari 2013

Minder autisme bij foliumzuur

Prenataal gebruik van foliumzuur leidt tot minder kinderen met autisme. Dit schrijven onderzoekers uit Noorwegen deze week in JAMA. De laatste jaren vindt er nieuw onderzoek plaats om te bepalen op welke manieren foliumzuursuppletie invloed heeft op de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel van de foetus. Deze Noorse studie richtte zich op het verband tussen het gebruik van foliumzuursupplementen en het risico op autismespectrumstoornissen (autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS). Ruim 85.000 kinderen, geboren tussen 2002 en 2008, werden ge├»ncludeerd.

In totaal zijn er 270 kinderen (0,32%) met een autismespectrumstoornis gediagnosticeerd. Klassiek autisme was aanwezig bij 0,10 procent van de kinderen waarvan de moeder foliumzuur gebruikte, vergeleken met 0,21 procent van de kinderen van moeders die geen foliumzuur gebruikten. Daarmee is er een 40 procent lagere kans op klassiek autisme voor kinderen van moeders die foliumzuur gebruikten. 
Bij deze analyse is gecorrigeerd voor het onderwijsniveau, leeftijd en pariteit van moeder. Het risico op autisme werd alleen verlaagd als foliumzuur tussen 4 weken voor en 8 weken na conceptie werd ingenomen. Er was geen significant verband tussen het gebruik van foliumzuur en het voorkomen van asperger en PDD-NOS. 

De studie beperkte zich niet tot de relatie tussen foliumzuur en autismespectrumstoornis. Andere vitaminepreparaten en visoliecapsules zijn ook onderzocht. Er bleek geen verband te bestaan tussen het innemen hiervan en autismespectrumstoornissen. 

De auteurs benadrukken dat hoewel zij aangetoond hebben dat er een relatie bestaat tussen het gebruik van foliumzuur en klassiek autisme, dit niet bewijst dat er een causaal verband is. De mogelijkheid van een goedkope public health-interventie om autisme te verminderen ligt niettemin voor de hand.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten