dinsdag 19 februari 2013

'Gynaecologen moeten met team een keer per jaar trainen'

Gynaecologen zouden elk jaar minstens 1 simulatietraining moeten volgen samen met hun regionale verloskundige teams. Daarmee wordt de patiëntveiligheid vergroot en kan de babysterfte worden teruggedrongen. Dat zegt gynaecoloog Guid Oei van het Máxima Medisch Centrum in een interview met het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

“In acute situaties zijn medische missers vaak te wijten aan miscommunicatie en matige samenwerking”, zegt Oei. Hij kwam via zijn buurman – een piloot – op het idee voor teamtrainingen in de verloskunde. “In de luchtvaart is al langer bekend dat je fouten voorkomt door niet alleen de piloot, maar de hele bemanning te trainen.”

Aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) werkte Oei samen met zijn collega-onderzoekers de afgelopen 10 jaar onder andere aan wiskundige modellen om in een ECG het hartslagsignaal van moeder en kind van elkaar te kunnen scheiden. Deze ECG-algoritmes waren de basis voor een simulatieprogramma op de computer. “Daaruit ontstond het idee om een tastbaar model te maken van de bevalling.” Uiteindelijk bouwde het team van Oei de ‘human patient simulator’, die jaren geleden ontstond uit een samenwerking tussen de TU/e en de Universiteit van Florida, om tot bevallingssimulator. Eind 2009 opende simulatiecentrum Medsim zijn deuren.

In het interview met NTvG noemt Oei als reden voor teamtraining dat verloskunde ten diepste een onregelmatig vak is en daardoor vatbaarder voor fouten. “In de verloskunde kijken mensen soms op tegen diensten. Niet alleen omdat het bij nacht en ontij is, maar ook vanwege het gevoel dat je niet 100% bent voorbereid op elke situatie. Simpelweg omdat bepaalde spoedsituaties niet zo vaak voorkomen. Dat geeft extra stress en juist op zo’n moment mag je geen fouten maken. Daarom is het zinvol om acute spoedscenario’s met het hele team te trainen op een simulatiepop. Fatale missers zijn toch vaak menselijke fouten.”

Bron: NTvG (via Mednet.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten