donderdag 4 oktober 2012

Sexueel misbruik weerhoudt vrouwen van screening

Recent onderzoek verricht aan de Queen Mary University in Londen laat zien dat vrouwen, die in het verleden het slachtoffer zijn geweest van sexueel misbruik, zich vaker onttrekken aan de screening op baarmoederhalskanker. Deze studie, onder leiding van Anne Szarewski en gepubliceerd in the Journal of Family and Reproductive Health Care, bestond uit vragenlijsten waarin gevraagd werd naar de beweegredenen om al dan niet deel te nemen aan deze vorm van screening. Ondanks dat deze vrouwen, nota bene een at-risk populatie, het belang van de Pap-smears kenden, maakte angst, ongemak en het gevoel van hulpeloosheid dat zij toch afzagen van deelname.


Pubmed-link: hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten