donderdag 27 september 2012

Hypermenorroe vaak door stollingsziekte

Hevige menstruaties zijn voor 10% van de vrouwen reden om naar de huisarts of gynaecoloog te gaan. Marieke Knol van het Universitair Medisch Centrum Groningen stelde bij 29% van deze vrouwen een onderliggende stollingstoornis vast. “Artsen denken onvoldoende aan stollingsstoornissen als oorzaak van menstruatieproblemen. De klachten zijn vaak goed behandelbaar, evenals de bloedarmoede waar deze vrouwen last van kunnen hebben. Daarnaast moet je preventieve maatregelen nemen bij een operatie als er sprake is van een stollingsziekte,” aldus Knol. Zij pleit voor gericht onderzoek naar stollingsstoornissen bij vrouwen die met hevige menstruatieklachten bij een dokter komen. Knol promoveert op 3 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen op de resultaten van haar onderzoek.

Vrouwen met stollingsstoornissen hebben vaak vanaf de eerste menstruatie last van hevig bloedverlies. Bij een hevige menstruatie is het bloedverlies meer dan 80 milliliter per cyclus en duurt de menstruatie relatief lang. Volgens Knol wordt momenteel de diagnose stollingsstoornis bij deze vrouwen meestal pas laat gesteld, namelijk rond het 40e levensjaar. 

Knol heeft de gegevens van alle vrouwen bestudeerd die in 2006 met hevige menstruatieklachten naar de afdeling Gynaecologie van het UMCG werden verwezen. Slechts bij 2 van de 102 patiënten werd onderzoek verricht naar stollingsstoornissen als mogelijke oorzaak van de klachten. Vervolgens heeft Knol tussen 2007 en 2010 in totaal 102 vrouwen met hevige menstruatieklachten gescreend op de aanwezigheid van stollingsstoornissen. Bij 29% van de vrouwen bleek dit het geval te zijn, waarbij het in de meeste gevallen ging om een milde vorm van de ziekte van Von Willebrand. Knol concludeert dat onderliggende stollingsstoornissen vaak voorkomen bij vrouwen met hevige menstruaties en vindt dat deze als mogelijke oorzaak overwogen moeten worden. 

De meest voorkomende erfelijke stollingsafwijking is de ziekte van Von Willebrand (VWD), die even vaak voorkomt bij vrouwen als bij mannen. Bij vrouwen treden specifieke problemen op zoals hevige menstruaties en excessief bloedverlies na de bevalling. Knol werkte mee aan het ‘Willebrand in Nederland’ onderzoek. Bij 432 vrouwen met VWD is vastgesteld dat ruim 80% last had, of had gehad van hevige menstruaties. Bijna al deze vrouwen gebruikten hormonale anticonceptiemiddelen (zoals ‘de pil’) om de hoeveelheid bloedverlies te verminderen. Daarnaast werd 60% van de vrouwen behandeld voor bloedarmoede. Deze vrouwen bleken bij onderzoek vaak een verminderde kwaliteit van leven te hebben. Van de vrouwen met VWD ouder dan 40 jaar, had ruim een kwart een baarmoederverwijdering ondergaan. Deze operatie werd vaak gecompliceerd door een bloeding als tijdens de operatie de stollingsstoornis nog niet bekend was. 

Volgens Knol is het opsporen van stollingsstoornissen bij vrouwen belangrijk om betere zorg te realiseren. Het hebben van VWD of een andere stollingsstoornis is bijvoorbeeld een indicatie om in het ziekenhuis te bevallen. In vergelijking met de gewone populatie hebben vrouwen met VWD meer kans op bloedingen, en heeft een deel van de moeders een bloedtransfusie nodig vanwege een bloeding na de bevalling. Ook bestaan er goede geneesmiddelen die de bloedstolling kunnen beïnvloeden en de hoeveelheid bloedverlies tijdens de menstruatie of bevalling kunnen verminderen. Knol heeft een hoge mate van patiënttevredenheid vastgesteld bij vrouwen die worden behandeld voor hevige menstruatieklachten. 

Marieke Knol (Avereest, 1980) studeerde Medische Wetenschappen in Groningen. Zij verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Hematologie, sectie Hemostase en Trombose, en de afdeling Obstetrie en Gynaecologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Knol is in opleiding tot gynaecoloog in het UMCG. De titel van haar proefschrift luidt: "Determinants of bleeding in obstetrics and gynaecology”.

Bron: UMCG

Geen opmerkingen:

Een reactie posten