dinsdag 3 juli 2012

Betrouwbare groeigrafieken prematuren ontwikkeld

Het Universitair Medisch Centrum Groningen en TNO hebben groeidiagrammen ontwikkeld, die ouders en kinder- en jeugdartsen een betrouwbare leidraad bieden om de groei van hun te vroeg geboren baby te volgen. De nieuwe diagrammen geven afhankelijk van de zwangerschapsduur de optimale groeicurve van de baby aan; hierbij zijn diagrammen voor een te vroeg geboren jongetje of meisje. Met deze diagrammen zijn in een vroeg stadium afwijkingen in de groei van deze kwetsbare groep baby’s vast te stellen. De groeidiagrammen zijn ontwikkeld als onderdeel van de Pinkeltje-studie van het UMCG. Onderzoekers van de afdelingen Kindergeneeskunde en Sociale Geneeskunde van het UMCG publiceren hierover samen TNO in het wetenschappelijk magazine Journal of Pediatrics. De nieuwe groeidiagrammen leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor te vroeg geboren kinderen en vormen de basis van het proefschrift van kinderarts Inger Bocca-Tjeertes.

Wereldwijd bestond er geen goede groeidiagram voor vroeggeboren kinderen. Daarom werden verschillende ‘trucs’ uitgehaald om de groei van vroeggeborenen te kunnen volgen. Voorbeelden zijn het gebruiken van een diagram voor ‘voldragen’ kinderen met leeftijdscorrectie of van een diagram op basis van geboortegewichten. Beide opties leiden tot vertekening bij het volgen van de groei van deze kinderen. Groei is een heel belangrijke maat voor de gezondheid van een kind. Te weinig groei kan wijzen op ziekte of voedingsproblemen. Te veel groei in gewicht, kan leiden tot ernstige complicaties op zowel korte als lange termijn. Vroeggeborenen hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Die kans is groter als ze te hard groeien Nu steeds meer vroeggeboren kinderen blijven leven, is het belangrijk om goed naar de gevolgen op lange termijn te kijken. Betere groeidiagrammen zijn daarvoor cruciaal. 

Het doel van het Pinkeltje-onderzoek was om diagrammen te ontwikkelen voor kinder- en jeugdartsen en zeker ook voor ouders. In samenwerking met TNO heeft het UMCG nu betrouwbare diagrammen ontwikkeld, die is gebaseerd op longitudinale metingen. Er hoeven geen leeftijdscorrecties te worden toegepast en een groei die afwijkt van een normale groei voor de betreffende zwangerschapsduur kan gemakkelijk worden ontdekt. 

Naar deze diagrammen is lang uitgekeken, ze kunnen de zorg voor deze groep kinderen sterk verbeteren. De Vereniging van Ouders van Couveuse kinderen (VOC) heeft aan ouders geadviseerd om de groei van hun kind(eren) te volgen met deze diagrammen. Op dit moment wordt bezien of de diagrammen onderdeel kunnen worden van de landelijke nazorgrichtlijnen voor te vroeggeborenen. 

De Pinkeltje-studie (in het buitenland bekend als Lollipop-study) onderzoekt de ontwikkeling en groei van vroeggeboren kinderen. Het onderzoek wordt in het UMCG uitgevoerd bij het Beatrix Kinderziekenhuis en de afdeling Gezondheidswetenschappen/Sociale Geneeskunde.

Bron: UMCG

Geen opmerkingen:

Een reactie posten