donderdag 28 juni 2012

Kleinere foetus door werkbelasting moeder

Zwangeren die voor hun werk veel uren moeten staan, krijgen kinderen die gemiddeld een iets kleinere hoofdomtrek hebben dan zwangeren die nooit lang staan. Er is geen correlatie tussen fysieke werkbelasting en slechte geboorte-uitkomsten. Dat blijkt uit een onderdeel van de Generation R-studie die in het Erasmus MC loopt. Claudia Snijder e.a. schrijven erover in Occupational and Environmental Medicine.

Voor dit onderdeel werden alleen werkende zwangeren, van eenlingen, ge├»ncludeerd. Dat waren er 4680. Tijdens de zwangerschap werden zij ondervraagd over hoeveel uren zij werken, en of ze daarbij veel lopen, lang staan en zwaar tillen. Vervolgens werd gekeken of deze factoren van invloed waren op geboorte-uitkomsten en foetale groei (gemeten middels echo’s en bij geboorte).

Er was geen relatie tussen werkbelasting en vroeggeboorte, laag geboortegewicht (<2500 gram) of een kind dat te klein was voor de zwangerschapsduur (SGA, small for gestational age). Vrouwen die lang stonden, kregen gemiddeld een kind met een iets kleinere hoofdomtrek (ongeveer 1 cm kleiner, bij een gemiddelde hoofdomtrek van 33,9 cm). De baby’s van vrouwen die meer dan 25 uur per week werkten, waren gemiddeld iets lichter (150-200 g bij geboorte) en hadden ook een wat kleinere hoofdomtrek.

Fysieke werkbelasting heeft dus een kleine, negatieve invloed op foetale groei. Niet duidelijk is of er een bepaald trimester is waarin dit effect optreedt, of dat het om een cumulatief effect gaat. Op basis van dit onderzoek durven de auteurs geen advies te geven over of – en zo ja, in hoeverre – vrouwen minder zouden moeten werken, of minder zouden moeten staan, om dit te voorkomen.

Artikel: hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten