woensdag 6 juni 2012

Direct afnavelen of wachten?

Eind 2011 publiceerde Andersson et al. in het BMJ de resultaten van zijn RCT waarbij de gevolgen, met betrekking tot zowel de neonatale haemoglobineconcentratie als de ijzerstatus, van direct afnavelen en afnavelen na 3 minuten werd vergeleken. De achterliggende gedachte hierbij was onder andere dat een ijzerdeficiëntie bij jonge kinderen geassocieerd is met cognitieve- en gedragsstoornissen. In het totaal werden 400 neonaten, geboren in een Zweeds ziekenhuis, geïncludeerd mits het een ongecompliceerde eenlingzwangerschap betrof met een amenorroeduur van 37+0 t/m 41+6.

Vervolgens werd 4 maanden postpartum gezien dat neonaten die later afgenaveld waren een 45% hogere ferritineconcentratie (117 μg/L v 81 μg/L, P < 0.001) hadden (95% CI 23-71%) met daarbij een lagere prevalentie van ijzerdeficiëntie (1 vs 10 (0.6 vs 5.7%), P = 0.01, relatieve risico reductie 0.90; NNT=20(17 vs 67)), zonder dat er sprake was van een significant verschil in de haemoglobineconcentratie. Als secundaire uitkomst is 2 dagen postpartum gekeken naar de prevalentie van neonatale anaemie, welke lager bleek te zijn bij de laat-afgenavelde neonaten (2 vs 10 (1.2 vs 6.3%), P = 0.02, relatieve risico reductie 0.80, NNT=20(15 vs 111)). Daarnaast werden geen significante verschillen gezien m.b.t. complicaties, zoals respiratoire problemen, polycythaemie of hyperbilirubinaemie waarvoor phototherapie noodzakelijk was. Op basis van deze resultaten geven de onderzoekers aan het laat afnavelen als standaard te overwegen.

Bron: BMJ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten