dinsdag 22 mei 2012

Reactie: 'Kamerdebat verloskunde Sionsberg is onzin'

Het is bespottelijk dat Kamerleden zich bemoeien met de verloskunde in De Sionsberg. Dat zegt Chiel Bos, onafhankelijk voorzitter van het College Perinatale Zorg. ‘Kamerleden gaan hier helemaal niet over. Zij zouden moeten vragen: hebt u al een samenwerkingsverband? Zo nee, zorg dan dat u dat snel regelt.’ Het vorig jaar opgerichte College Perinatale Zorg is een landelijk college waarin alle veldpartijen die te maken hebben met de perinatale zorg in Nederland samenwerken. Doel is terugdringen van de babysterfte. Dat is mogelijk door betere samenwerking van alle betrokken zorgverleners. Voor het eind van dit jaar wil het CPZ een landelijk dekkend netwerk hebben geregeld voor geboortezorg. Elk van de zestig regio’s zal een plan moeten aanleveren waarin de onderlinge samenwerking staat beschreven.

Als zodanig is het CPZ betrokken bij discussies over de afdelingen verloskunde van het Diaconessenhuis Meppel en laatstelijk bij De Sionsberg in Dokkum. Bos: ‘De Sionsberg had een heel goed plan aangeleverd, maar het was niet uitvoerbaar.’ De perscommuniqu├ęs over een hogere babysterfte, die de medische staf van De Sionsberg rondstuurt, zijn Bos in het verkeerde keelgat geschoten: ‘Dat er meer baby’s overlijden als de geboortezorg daar weggaat, is natuurlijk onzin. Ik vind dat misleiding.’

De discussie moet volgens Bos niet gaan over afdelingen van afzonderlijke ziekenhuizen, maar over de kwaliteit van de verloskunde: ‘Iedereen focust maar op het ziekenhuis, men roept:“het ziekenhuis gaat dicht”, maar dat is niet zo. De ketenzorg komt er anders uit te zien: bevallingen vinden ergens anders plaats, maar de zwangerschapscontroles zijn nog gewoon in De Sionsberg.’

Bos vindt het opmerkelijk dat de focus telkens op de acute opvang ligt, terwijl die slechts een onderdeel is van de hele begeleiding tijdens de zwangerschap. ‘Je moet op tijd de goede keuzes maken. Als dat betekent dat je verder moet rijden voor gespecialiseerde zorg moet je eerder van huis vertrekken.’ Het is verwarrend dat deze discussie wordt overheerst door het “gejongleer” met cijfers, vindt Bos: ‘Met de norm, die voorschrijft dat een barende vrouw in noodsituaties binnen 45 minuten een ziekenhuis moet kunnen bereiken kun je in Nederland vrijwel overal een gespecialiseerd ziekenhuis bereiken’.

Zie ook:

Bron: Zorgvisie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten