maandag 21 mei 2012

De Friesland riskeert levens baby’s

De medische staf van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum vindt het onverantwoord dat zorgverzekeraar Friesland-Achmea met langere aanrijtijden wil gaan werken. Het ziekenhuis sluit op 1 augustus met het verlenen van geboortezorg omdat de verzekeraar de geboortezorg niet langer wil vergoeden. Er bestaat een verhoogd risico op beschadiging of sterfte van de baby als De Sionsberg stopt met geboortezorg, concluderen gynaecologen van De Sionsberg. Zij hebben eerder dit jaar samen met verloskundigen uit de regio onderzocht hoe de kwaliteit van de zorg zou veranderen als de geboortes voortaan in andere ziekenhuizen plaatsvinden.

Zorgverzekeraar De Friesland-Achmea heeft een uitgedacht scenario, waarin de afdeling verloskunde binnen de muren van het ziekenhuis behouden bleef, echter verworpen. De artsen stellen in een persverklaring dat de zorgverzekeraar verklaarde dat “die uitkomst niet de opdracht was” en nu een eigen werkgroep is gestart met als opdracht versneld te bezien hoe de verloskunde gesloten kan worden in De Sionsberg.

Deze taakgroep van De Friesland-Achmea moet binnen zeer korte tijd tot een advies komen. De medische staf van De Sionsberg zegt zich zorgen te maken over de zorgvuldigheid waarmee met dit belangrijke onderwerp wordt omgegaan. Voorzitter van de medische staf Hilde Royen: “Deze regio leent zich door de grote afstanden en het ontbreken van goede, snelle wegen gewoon niet voor dit soort experimenten. Het lijkt erop alsof de belangen van de individuele patiënt ondergeschikt zijn geworden aan andere, vooral financiële belangen”. De specialisten van De Sionsberg willen hun patiënten alleen overdragen aan andere ziekenhuizen als de kwaliteit van de zorg daardoor aantoonbaar beter wordt, en niet slechter.

Royen: “Ieder ander scenario houdt een langere reistijd naar een volgend ziekenhuis in. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat hierdoor de kans op een beschadigde of dode baby groter wordt. Als de Friesland-Achmea zoekt naar een alternatief, zal dit waarschijnlijk bestaan uit het maken van meer ambulanceposten om te proberen te voldoen aan de wettelijke 45-minuten aanrijtijdennorm. Hierbij worden de grenzen opgezocht van deze norm. Voor verloskundige spoedzorg is de 45-minuten norm eigenlijk al te ruim. De afstand tot Leeuwarden, Drachten en Groningen zal voor sommige baby’s en moeders echt te lang blijken, ik lig er wakker van als ik denk aan de gevolgen”.

Woensdag 23 mei vindt er in de Tweede Kamer een spoeddebat plaats over de geboortezorg in de regio rond Dokkum. Royen: “Wij vertrouwen er op dat de Tweede Kamer wel met een open blik naar deze zaak zal kijken en het credo van minister Schippers volgt; dichtbij wat kan, ver weg wat moet. Wij dringen er op aan dat de Tweede Kamer het advies van de huidige taakgroep kritisch en onafhankelijk laat toetsen aan de huidige situatie: een kwalitatief uitstekende afdeling klinische verloskunde in de Sionsberg”.

Bron: Skipr.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten